Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Võru Katariina kirik ootab annetusi

13.02.2016 | | Rubriik: Kirikuelu

V6ru_kirikSA Võru Katariina Kiriku Rekonstrueerimise Fond on loodud selleks, et võrulased ja võrumeelsed saaksid teha oma rahalised annetused linna olulisema hoone kordategemiseks.

1793. aastal pühitsetud ja Aleksandria Katariina järgi nime saanu EELK Katariina kirik (fotol) on esimene hoone, mis Tartu poolt Võrru sisenejat vastu võtab. Kunagise turuväljaku äärde rajatud pühakoda on kindlaks maamärgiks, mille järgi linnas teed juhatatakse. Viimased aastad on hoone olukord nukker ja fassaad piiratud varisemisohtlikkusele viitava lindiga.
Pühakoja saatuse võtsid oma mureks linlased ja Võrust pärit inimesed. Kiriku ennistamiseks lõid linna ja koguduse esindajad asutamislepingu allkirjastamisega fondi, mille haldamiseks asutati ka sihtasutus. Eesotsas linnapea Anti Allase ja koguduse õpetaja Andres Mäeverega kutsutakse inimesi panustama. Üleskutse kõlab: teeme kiriku üheskoos korda, et linna ajalooline süda Eesti vabariigi 100. sünnipäevaks taas tuksuma panna.
SA nõukogu liige ja koguduse juhatuse esimees Marko Kaunis kinnitab Eesti Kirikule, et fond on käivitunud hästi ning laekunud summad on paljulubavad. «Linlased on võtnud südameasjaks kirik korda teha,» rõõmustab ta, nimetades, et annetused on saabunud eraisikutelt ja firmadelt, kokku 9000 eurot.
Samuti on riiklikust pühakodade programmist laekunud 60 000 eurot, millega on pool katust remonditud, ning on lootust, et järgmisel aastal eraldatakse programmist sama summa. 3360 euro suuruse annetuse tegi Kuningas Arthuri Fondi Kultuurne Motobande. Selle raha eest restaureeriti kiriku tagaküljel olev Võru vanim tammepuust uks.
Annetused on teretulnud SEBs SA Võru Katariina Kiriku Rekonstrueerimise Fondi kontole EE801010220245627225.
Liina Raudvassar

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)