Esileht » Uudis » Esileht »

Voorustest ja väärtustest

06.04.2016 | | Rubriik: Esileht

Ringo Ringvee (vasakult), Raul Rebane ja David Vseviov vastamas konverentsil osalejate küsimustele. Kätlin Liimets

1. aprillil toimus Tallinna ülikoolis Eesti Kirikute Nõukogu ja siseministeeriumi koostöös kristlik hariduskonverents «Voorused ja väärtused».

Kolmandat korda toimuva sisutiheda konverentsi avas EKNi president Andres Põder. Lisaks tervitasid umbes 140 kokkutulnut, kelle seas koolide ja lasteaedade juhte ja õpetajaid, koguduste haridustöö vedajaid, lastevanemaid ja teisi huvilisi, siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au ja EKNi asepresident Phi­lippe Jourdan.

Elav huvi
Üllatavalt palju osavõtjaid paelunud konverentsi juhatas EKNi haridustöö projektijuht Einike Pilli, kes avaldas lootust, et väärtuste ja vooruste, hariduse ja ühiskonna vaatlus erinevate nurkade alt aitab saada paremaks inimeseks, toetudes Arvo Pärdi mõttele, et miski meie loomingus ei muutu paremaks, kui me ise ei muutu puhtamaks.
Konverents koosnes neljast tuumakast dialoogilisest paarisettekandest, töötubadest, kahest arutlusringist ning päeva kokkuvõtvast õhtumõtisklusest Kaarli koguduse õpetajalt Jaak Ausilt koos Karmen Kääramehe 27 viiuliõpilasega.

Väärtused ja nende kandjad
Esimeses ettekandes arutlesid religiooni- ja filosoofiaõpetaja ja pastor Joosep Tammo ning teleajakirjanik Joonas Hellerma, mis on väärtused ja voorused tänapäeva relativistlikus maailmas, kus kaob absoluudi tasand.
Hellerma sõnastas, et tänapäeva euroopalikku kultuuriruumi võiks iseloomustada lõhestatud teadvuse alalhoid, milles puudub võimalus ideoloogiliseks terviklikkuseks. Tammo viitas, et kultuuride konfliktis pöördub tähelepanu isiksuse voorustele ja sisemiste väärtuste tipud tulenevad kokkupuutest absoluudiga ehk Jumalaga.
Kuidas väärtused ja voorused koolitegelikkuses kajastuvad, oli teemaks Viljandi gümnaasiumi direktorile Ülle Luiskile ja Kaarli kooli direktorile Signe Ausile. Viimane ütles, et harmoonilise inimese kujundamiseks tuleb võrdselt arendada lapse ihu, hinge ja vaimu ning väärtuste edastamiseks ei piisa teadmisest, vajalik on ka kogemus, mida annab edasi õpetaja isiklik eeskuju.

Väärtuskonfliktid
Ajaloolane David Vseviov ja kunstnik Orest Kormašov vaagisid inimese ja võimu suhteid. Kõlama jäi mõte, et vooruslik on teeniv võim ja kool pole koht, kus võimu realiseerida. Ettekannetele panid punkti ajakirjanik Raul Rebane ja UI usundiloo professor Ringo Ringvee, vaadeldes omade ja võõraste teemat pagulaskriisis. Kõneldi väärtuskonfliktist, mis tekib, kui Euroopasse, maailma kõige ilmalikumasse paika, tulevad inimesed maailma kõige religioossematest piirkondadest.
Kokkuvõtvast õhtuarutlusest joonistus välja mõte, et väärtustest ja vooruslikust inimesest kristlikus mõttes ei saa kõnelda lahus kolmainu Jumalast. «Kõige tähtsam on, millist elu elame, kas meil on telg, millele toetuda,» ütles konverentsi juhataja Einike Pilli.
Kätlin Liimets

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! (Js 40:3a,10a)