Esileht » Arvamused » Arvamus »

Võimalus kannatajaid toetada

05.01.2005 | | Rubriik: Arvamus, Kolumn

Jõulupühade aegu hukkus India ookeani rannikualadel veealuse maavärina ja sellest tekkinud tsunami tulemusel esialgsete andmete kohaselt üle 140 000 inimese. Prognooside kohaselt võib hukkunute arv lõpliku kindlaksmääramise tulemusena ulatuda üle 150 000. Kui mitte enamgi.
Looduskatastroof, mis puudutas ühte piirkonda maailmast, ei jätnud samas puudutamata kogu globaliseerunud maailma. Hukkunute ja teadmata kadunute hulgas on tuhandeid turiste mujalt mandritelt, nende seas Eestimaal elavaid inimesi. Niikuinii ei saa me tunda ennast puudutamata teiste inimeste kannatustest, olgu nad kaugete maade ja teiste kultuuride esindajad.
Erinevates maailmajagudes ongi alustatud rahalise toetuse ja ravimi- ning toiduabi organiseerimisega Kagu- ja Lõuna-Aasia maadesse, et ära hoida humanitaarkatastroofi. Selles abistamisaktsioonis on tegevad nii riigid, humanitaarorganisatsioonid, erinevate religioonide esindajad, sealhulgas kirikud ja kristlikud organisatsioonid kui ka üksikisikud. Seda ka Eestis.
Praktiline abi näljahäda ja epideemiate leviku vastu on kindlasti see, mida katastroofipiirkonnas enim vajatakse. Kristlastena teame loomulikult, et ka eestpalvet ja vaimset tuge. Sest ei suuda ju materiaalne abi üksi leevendada leina ja valu kaotatud inimelude pärast.
Looduskatastroofi tagajärgede äraspidise poole hulka võivad paraku peale epideemiate ning näljaohu kuuluda ka vägivald, inimröövid ja püüe segadust kasutades materiaalset kasu lõigata. Viimastestki on Kagu-Aasias kuulda olnud.
Ilmselt on meie võimalus teisest maailmajaost sealseid sündmuseid mõjutada üsna väike. Kuid igal juhul – meile kõigile ühiselt kingitud maailmas tuleb meil meie kätte antud vahenditega üksteist hädas aidata. Nõnda on meiegi kohus võimalust mööda materiaalselt ja/või eestpalvetega toetada kannatavaid ligimesi Aasias.

Tauno Teder

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)