Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Visitatsioon Treimani koguduses

08.02.2019 | | Rubriik: Kirikuelu

Treimani kirik.
Arhiiv

25. jaanuaril toimus Pärnu praostkonnas Treimani koguduses korraline praosti visitatsioon. 2018. aastal kuulus kogudusse 102 liiget, kellest 30 maksis liikmeannetust. Hooldajaõpetaja on Tauno Teder.

Visitatsioonipäev algas jumalateenistusega Treimani kirikus. Järgnes üle kolme tunni kestnud laiendatud nõukogu koosolek, kus tutvuti korra kuus jumalateenistusi pidava koguduse tegevuse ja majandusliku olukorraga vastavalt visitatsiooni küsimustikule.
Visiteerijateks olid lisaks praost Tõnu Taremaale praostkonna nõukogu liikmed õpetaja Ants Kivilo, diakon Jaanus Torrim ja Luc Saffre.
„Visitatsiooni eesmärk oli anda koguduseelust põhjalik ülevaade ja kaasa aidata koguduseelule, eriti et asjaajamine saaks korda. Koguduse kiituseks tuleb öelda, et kohapeal on olemas väike rühm aktiivseid liikmeid eesotsas juhatuse esimehe Tiiu Hundiga, kel on tahe tegutseda. Seda ka tunnustati,“ võttis tiheda päeva kokku üle vaadatud koguduse õpetaja Teder.
Visitatsioon on kiriklik toiming, mille kaudu saadakse ülevaade koguduse vaimulikust, õiguslikust ja majanduslikust olukorrast. Kogudust visiteerib peapiiskop, piiskop või tema volitatud isik või praost.
Peapiiskopil ja piiskopil või tema volitatud isikul on õigus visiteerida kõiki kogudusi, praostil oma praostkonna kogudusi. Visitatsioonid on korralised ja erakorralised. Iga kogudust visiteeritakse korraliselt vähemalt ühel korral kümne aasta jooksul. Erakorralise visitatsiooni määrab peapiiskop või piiskop.
Kätlin Liimets

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)