Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Viljandi maakoguduse aastapäeva avaakord

13.04.2016 | | Rubriik: Kirikuelu

Pärast kordaläinud rõõmurohket vaimulikku laulupäeva tänasid koorijuhte muusikaline juht Külli Salumäe (vasakul) ja koguduse õpetaja Allan Praats. Kätlin Liimets

9. aprillil toimus Viljandi Pauluse kirikus osavõtjaterohke Viljandimaa kooride kontsert, mis alustas pühakoja 150. aastapäeva tähistamist.

Viljandi Pauluse kogudusele pani aluse 1860. aasta otsus jagada kihelkond linna- ja maakoguduseks. Rajatava maakoguduse kirikuhoone tarvis annetas maa parun Paul von Ungern-Stern­berg. Ehitusplaani koostas arhitekt Franz Block ja hoone projekti viimistles ning ühtlasi juhendas kolm aastat väldanud ehitustöid arhitekt Matthias von Holst.
«Seoses juubeliaastaga korraldame mitmeid kontserte, näiteks Helsingi ülikooli sümfooniaorkester tuleb esinema. Juubeliaasta tipp saabub 30. oktoobril, mil hoone 150 aastat tagasi pühitseti. Oleme rõõmsad, tänulikud ja õnnelikud, et Jumal on hoidnud meie armsat kirikuhoonet,» ütles koguduse õpetaja Allan Praats pärast kaks tundi kestnud kordaläinud kontserti.

Helge ja soe
Kooride päeval osales 10 koori Viljandimaalt: Kolga-Jaanist, Mõisakülast, Olustverest, Suure-Jaanist, Tarvastust, Viljandist ja Võhmast. Orelit ja klaverit mängis Anu Röömel ning viiulil soleeris Mait Reimann.
«Meie kooridel on traditsiooniks kord aastas kokku tulla, et laulda iga kord mõnevõrra erineva temaatikaga laule. Kuna sel aastal oli kooride päeva korraldaja Viljandi Pauluse koguduse segakoor, siis sai sellest vaimulik laulupäev,» ütles koori dirigent ja päeva muusikaline juht Külli Salumäe.
Kokkutulnute südameid rõõmustas eesti vaimulik koorimuusika. Kuulata sai näiteks Rudolf Tobiase, Roman Toi, Mart Jaansoni, Ara Banderi, Timo Lige ja Urmas Sisaski heliloomingut. Meeleolu oli kevadiselt helge ja soe. Kirikulisi tervitas ka Viljandi praostkonna praost Marko Tiitus, kes ütles, et kirikuhoone on sõnatu tunnistus usust ja on oluline koos käia, osa saada laulurõõmust, et püsida nii kiriku kui rahvana.

Ookeanitagune tervitus
Pärast Roman Toi «Palvelaulu» tõsteti altariruumi suur ekraan ja laulu autor, 18. juunil saja-aastaseks saav Roman Toi andis nädala eest Kanadas salvestatud video kaudu edasi tervituse lõpmata ilusale Viljandi linnale, kus ta üles kasvas.
Ta tuletas meelde ilusaid päevi, mil koos vanaemaga mitmekülgse kirikuõpetaja Jaan Lattiku ajal Viljandi Pauluse kirikus käis. Jaan Lattik olla ütelnud, et kirik on maailmale põhi ja selle põhja peal peab elu edasi veerema. Viljandi Pauluse kirik ehk maakirik oli ka paik, kus Roman Toi esimest korda koori juhatas ning sealt sai alguse tema armastus eestikeelse koorilaulu ja eesti heliloomingu vastu.
«Usk ja lootus on need, mis jäävad usklikule inimesele surmatunnini südamesse,» jagas auväärne helilooja, dirigent, organist ja muusikapedagoog kokkutulnutele ka vaimulikku sõnumit.

Rõõm kordaminekust
Pärast kordamisele läinud ühendkooride esitatud lõpulaulu, milleks oli Tõnis Mägi «Palve», ütles Külli Salumäe, et on juubeliaasta avaakordiga äärmiselt rahul: «Laulsime väga ilusat eesti vaimulikku muusikat. Innustan kirikumuusikuid taolisi laulupäevi algatama. See võiks aidata ka ilmalikke koore leida vaimuliku repertuaari hulgast väga häid teoseid.»
Kätlin Liimets

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)