Esileht » Uudis » Uudised »

Viljandi Jaani kogudus on elujõuline

21.10.2020 | | Rubriik: Uudised
Viljandi Jaani kirikusse jõudis tagasi restaureeritud lühter.Jaan Männik.

Viljandi Jaani kogu­dus pidas frant­sis­ku­se­päe­va juba 14. aas­tat. Vara­se­malt konve­rent­sidega tähistatud päev oli sel aastal kogudusekeskne. 

Koguduse juures tegut­seb juba aastaid laste- ja pere­töö toimkond, kelle töö on kandnud head vilja. Eriti kui silmas pidada ko­gu­duse lastehoidu. 

Nüüd rõõmustatakse ka kiriku­saalis valminud mängunur­ga üle. Selle teeb eriliseks kaladega akvaarium, aga arm­sad kirikupiltidega pad­jad teevad laste olemise igati mõnusaks ja omaette tegutsedes saavad nad osa jumalateenistusest. 

Mängu­nurk valmis tänu Anna-Lisa Nyströmi mäl­estu­seks tehtud siht­otstarbelisele an­ne­tusele ja abilis­te­le. An­ne­tus oli mõel­dud laste hüvanguks ja mängunurgaga täitus õpe­taja Marko Tiitu­se unis­tus.

Lisaks mängunurgale sai pühitsetud au­gusti kesk­paigas restau­ree­rimi­sele vii­dud ja nüüd kirikusse tagasi jõudnud lühter. See pühendati Jumalale, aga ka tänuks kõigile vapratele ja hoolivatele kaasmaalastele, kes aita­sid kevadel toime tulla koroonaviiruse puhan­guga, et järeltulijad võiksid kirikust leida usku, lootust ja armastust nii headel kui rasketel aegadel. Kõik annetajad said kontserdil tänutäheks koguduse tä­nu­­kirja. 

Esinenud eri vanuses muusikud edas­tasid märgi sellest, et kõik on koguduses väga oodatud. Kõlasid lõõts, torupill, kannel, viiul ja orel. Eriti praegusel ajal oli kontsert meeldejääv sünd­mus. Kaunis tort pai­tas nii nägemis- kui maits­mismeelt.  

Kirikuhoone eest hoo­litsemine ja ühine osadus jumalateenistustel on seal­seid inimesi veelgi liitnud ja ka nädala sees ei jää hoone tühjaks. Sinna kogunetakse keskpäevapalvusele, noor­teõhtutele, pereklubisse, kristlikku tarkust koguma või laulma. 

Viljandi Jaani kirik on rajatud XV sajan­dil frantsisklaste kloost­ri­kiri­kuna. 

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)