Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Viimsis olid kõneks keskkonnaprobleemid

18.08.2006 | | Rubriik: Uudised

9. augustil tutvus Viimsi vallaga
president Arnold Rüütel abikaasa Ingridiga. Neid saatsid Viimsi vallavanem
Urmas Arumäe, Harju maavanem Värner Lootsmann jt.

Kaunis Viimsi poolsaar Tallinna külje all
on viimase kümne aasta jooksul läbi teinud kiire arengu: seal elab umbes 13 000
üle keskmise hästi toimetulevat inimest. Viimsi kohta võib öelda, et mõneti on
tegu ideaalse Eesti mudeliga, ütles külaskäigu lõpul toimunud õhtusöögil oma
sõnavõtus vallavanem Urmas Arumäe.

Ent Viimsi vallaski ei elata probleemideta,
seetõttu on valla 1706 elanikku pöördunud kirjalikult valla juhtkonna ja
vabariigi valitsuse poole. Põhimureks on keskkonnaprobleemid, millega tutvumine
oligi president Rüütli visiidi eesmärgiks. Need on seotud eelkõige Muuga sadama
ja sadama alale rajatud kümnekonna ettevõttega, mis käitlevad peamiselt
naftaprodukte, ohtlikke kemikaale ja metalle. Viimsi valda läbivad ohtlike
ainete vood, mis ulatuvad üle 30 miljoni tonnini aastas. Viimsi valla
välisõhukvaliteet on seetõttu tunduvalt langenud, aga puudub riigipoolne
õhusaaste järjekindel järelevalve.

Ka muretsevad valla elanikud selle pärast,
et Viimsi valla senised riigimetsad võidaks jagada vahetusmaana eraomanikele,
kuhu siis püstitataks elamukrundid ehk senised metsaalad ehitataks lihtsalt
täis. Juba praegu on langenud sealne joogivee kvaliteet. Veel räägiti riigi
soovimatusest toetada ühenduse pidamist väikesaarte Prangli ja Naissaarega.
Kuigi president otseselt nimetatud probleeme lahendada ei saa, kannab ta siiski
vastutust oma rahva ees, seetõttu informeeriti teda ja teda saatvaid isikuid
valla valupunktidest.

Viimsi vallas on ka rõõmustavat: seal
valmib väidetavalt Põhjamaade ja Baltikumi suurim ja tänapäevaseim koolimaja,
sel aastal peaks valmima 2003. aastal nurgakivi saanud Viimsi Püha Jaakobi
kirik, mida kõrgetele külalistele tutvustas diakon Erkki Juhandi. Valmiv kirik
asub keset Viimsi poolsaart Pringi külas Rohuneeme tee ääres, lisaks asuvad
vallas veel Randvere kirik, evangeeliumi kristlaste vabakogudus, Naissaarel
Rootsi-Mihkli koguduse hoone ja Pranglil Laurentsiuse kabel.

Rita Puidet

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)