Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Vennaksed tulid kokku Helmesse suvepäevale

22.06.2016 | | Rubriik: Kirikuelu

Helme palvemaja oli suvepäeva ajal rahvast täis. 2 x Rain Soosaar

Viis aastat tagasi alguse saanud suvepäevade traditsioonist on kujunenud vennastekoguduse elu iga-aastaseid kõrgpunkte, mis toob kokku usklikke üle Eesti.

Sel aastal toimus suvepäev 11. juunil Tõrva linnas asuvas kunagises Helme vennastekoguduse palvelas, kus praegu peab oma jumalateenistusi EELK Helme kogudus. Kuna suurem osa tegutsevatest vennastekoguduse palvemajadest asub Põhja-Eestis, tuli paljudel seekord niisiis üsna pikk tee ette võtta.
Suvepäeva korraldustoimkonda kuulunud Marek Roots kinnitab, et sellest hoolimata oli osavõtjaid saja kahekümne ringis ehk rohkem kui kunagi varem. Nende seas oli kümme EELK õpetajat ning lisaks luterlastele nelipühilasi, metodiste ja teisi.
Suvepäev, mis seekord oli pühendatud Püha Vaimu teemale, kulges tavapärase päevakava kohaselt. Alustuseks rääkis kohalik õpetaja Arvo Lasting vennastekoguduse ajaloost Helmes. Seejärel toimunud kuulutustunnis lauldi, palvetati ja jagati jumalasõna.
Pärast lõunasööki olid kavas tervitussõnavõtud palvemajade esindajatelt ning arutelud rühmades. Siis loeti ette kohaletulnute poolt üleskirjutatud eestpalvesoovid ja palvetati nende eest. Kokkusaamise lõpetas Andres Jäätma kontsert. Enne seda sai sõna Viljandi praost Marko Tiitus, et kohaletulnuid tervitada ja anda Arvo Lastingule üle EELK aukiri.
Nagu vennaste seas tavaks, keskendusid esinejad meeleparanduse, isikliku jumalasuhte ja evangeeliumi kuulutamise teemadele. Nii manitses vennastekoguduse peavanem Eenok Haamer hoiduma enese mõtete esitamisest Jumala omadena. Pigem peame olema tema ustavad teenijad, et Jumala sõna inimesi puudutaks ja paneks teistmoodi mõtlema.
Seekordne peaettekandja, EELK Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel kutsus kohaletulnuid aga üles olema Jumala suhtes tundlikud ja Pühale Vaimule kuulekad. Siis teeb Jumal meid võimeliseks teda armastama ja tema käske pidama. Teoreetilisema käsitluse poolest eristus teistest usuteaduse instituudi professori Arne Hiobi sõnavõtt, milles Püha Vaimu käsitleti kolmainuõpetuse valguses.
Kogu päeva jooksul ladistas vihma, mida oli Lõuna-Eestis kaua oodatud. Mitmed sõnavõtjad tunnistasid, et suvepäevalgi kogetu oli otsekui õnnistusrikas vaimulik vihm, mis langes Jumala lähedalolu igatsenud hingede peale.
Rain Soosaar

Viljandi praost Marko Tiitus tervitas kohaletulnuid ja andis kohalikule õpetajale Arvo Lastingule üle EELK aukirja.

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)