Esileht » Uudis » Uudised »

Venia legendi ehk lugemise loa loengud

01.06.2010 | | Rubriik: Uudised

Jaan Lahe instituudis venia legendi loengut pidamas. ErakoguUsuteaduse instituut saab peagi kolm dotsenti.
Instituut kuulutas välja konkursi kolme õppetooli: võrdleva usundiloo, Vana Testamendi ja kirikuloo dotsendi ametikohale. Nõutav on doktorikraad, vähemalt viieaastane pedagoogiline staaž ja piisaval hulgal teadustöid ning publikatsioone. Sooviavalduse on esitanud kolm akadeemilisi kriteeriume täitnud kandidaati: Jaan Lahe, Urmas Nõmmik ja Riho Saard.
Keskajast pärineva kombe kohaselt peavad dotsentide ja professorite ametikohale kandideerijad nn venia legendi nime all tuntud loengu, mis tähendab lugemise luba. Loengut peetakse ühe korra. Dotsendi kohale kandideerinu ei pea hiljem samas õppeasutuses professoriks kandideerides seesugust loengut pidama.
Usuteaduse instituut on ikka hinnanud traditsioonilisi akadeemilisi tavasid. Venia legendi on üks neist, mis rikastavad nii õppeasutusesisest kui ka avalikku elu.
Dr Lahe on oma venia legendi loengu «Religioosne fundamentalism kui probleem 20. sajandi religiooniteaduses» juba pidanud. Teisipäeval, 15. juunil kell 17 on dr Urmas Nõmmiku Vana Testamendi ja kell 18 dr Riho Saardi kirikuloo avalik loeng. Hindamiskomisjoni liikmed on dr Ove Sander (juhataja), dr Hannele Päiviö ja dr Randar Tasmuth. Tulemused selguvad pärast kõikide loengute ärakuulamist.
Tiiu Pikkur

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)