Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Vello Salo: aeg kõnelda armastusest

14.09.2011 | | Rubriik: Uudised

 5. septembri aulaloenguga avas Tartu ülikooli vabade kunstide professoriks valitud preester Vello Salo (fotol) kaks semestrit vältava loengusarja, mille sisuks on käsitleda mõistet armastus eesti keeles, folklooris ja kirjanduses.
«Armsad armastajad, kallid lembe lembesed,» pöördus professor kateedrist auditooriumi poole, sõnades: «Kuningas Saalomoni ja Tartu ülikooli üliõpilasteatri nimel ütlen teile tere tulemast.» Avataktiks retsiteerisid pärgi kandvad valgesse rõivastunud üliõpilasteatrinoored Ülemlaulu, mille kohta Salo selgitas, et tekst on kirja pandud ca 300 eKr, aga originaal võib olla kuningas Saalomoni ajast.
Salo meenutas, et see klassikaline pala jõudis meie esivanemateni 1739. aastal seoses esimese piiblitõlke ilmumisega. Kuidas meie esiisad sellest aru said, võiks olla huvitav uurimistöö teema, otsida vastust küsimusele toonaste jutluste sisu põhjal. 
Salo tutvustas oma loengusarja ülesehitust ning töö väljundit. Esitades laiale ringile küsimuse, mis on armastus, otsis vastuseid käepärastest teatmeteostest ning arvamusliidritelt. Näiteks viitas ta esimesele eestikeelsele entsüklopeediale, kus mõistet armastus defineeritakse mõiste viha vastandina.
Veel vahendas ta Elmar Salumaa mõtet, et armastus kui mõiste kuulub kristliku põhisõnavara hulka, kuid on harilikus kõnepruugis üle koormatud ning omandanud nii palju tähendusi, et on mõistetav, miks seda eetilise põhimõistena sobimatuks on peetud.
Üheks töö väljundiks pakkus Salo leida koos vastus küsimusele, mis moodustab eesti armastusluule raudvara. Veel võiks loengute tulemina  vormuda uus artikkel «Armastus», mida võiks pakkuda Vikipeediale, kuna praegu internetis  rippuv mõisteseletus on professori hinnangul ebarahuldav.  
Vello Salo tegutseb vabade kunstide professorina, teoloogidest esimesena, käesoleval akadeemilisel aastal. Loengud toimuvad kord kuus.
Liina Raudvassar

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)