Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Veebiajakiri teoloogilise mõtteviisi elavdamiseks

04.11.2015 | | Rubriik: Kirikuelu

Kolleegiumi liikmed Risti kirikus. Thomas-Andreas Põder

Igal reedel, nüüdseks juba üle 200 numbri, on ilmunud veebiajakiri Kirik & Teoloogia (K&T), mida oma vabast ajast, töö eest palgaraha saamata toimetab entusiastlik seltskond teolooge.

Kasvanud välja vajadusest täita tühimik nädalalehe Eesti Kirik ning kord aastas ilmuva Usuteadusliku Ajakirja vahel on internetis loetav ajakiri katkematult ilmunud alates jõulukuust 2011. Igal reedel ootab aadressil www.kjt.ee uus number huvilisi.

Hääl rõõmsale teoloogiale
Kitsamast sõpruskonnast, kes aastate eest ajakirja looma asusid, on saanud kolmeteistkümneliikmeline kolleegium (Katri Aaslav-Tepandi, Annika Laats, Jaan Lahe, Kadri Lääs, Anne Burghardt, Karin Kallas, Kerstin Kask, Orenti Kampus, Ergo Naab, Urmas Nõmmik, Johann-Christian Põder, Thomas-Andreas Põder, Kristiina Vaiksalu), keda Katri Aaslav-Tepandi iseloomustab: «On teoloogid, uustestamentlased ja vanatestamentlased, dogmaatikud ja eetikud, on vaimulikud, õppejõud, üliõpilased, kiriku organisatsioonide ametnikud, euroametnikud, talupidajad.»
Kolleegium koosneb tema sõnul inimestest, kes saavad üksteisest aru ja on samal ajal ka piisavalt erinevad, et saaks «sõnastatud vähemalt osa neist mõtetest, mis eesti haritlaskonda puudutavad».
Suunitlusega elavdada ja avardada teoloogilist mõttekultuuri ei sea K&T jäikasid piire. Jaan Lahe selgitusel kajastatakse kõiki teemasid, mis piirnevad teoloogiaga: kultuuri, teadust, poliitikat jne. Küsimusele, kui keeruline on leida avaldamiseks teemasid, vastab Karin Kallas: «Keeruline ei ole, sest ajakiri on alati kajastanud erinevaid valdkondi, kuid ka seetõttu, et religioon ja usk ise on seotud nii paljude eluvaldkondadega. Ei ole sellist olukorda, et usu ja/või religiooniga oleks erinevaid teemasid raske siduda.»
«Ajakiri on andnud hääle heale teoloogiale, rõõmsale teoloogiale selle mitmekesisuses ja rikkuses,» kommenteerib väljaande olemust 200 numbri ilmumise tähistamiseks avaldatud kirjutises «Miks ma seda teen?» Johann-Christian Põder. Rõõmuga saab toimetus tõdeda, et nende panus õigustab ennast.
Mõõdetavad klikiarvud ja elav tagasiside annavad aimu auditooriumi elavast huvist. «Läinud nädalal ilmunud usupuhastuspüha erinumber purustas ajakirja ajaloo päevaste külastuste rekordi. Kaks korda on ületatud 800 piir: 8. märtsil 2013, kui ilmus arvamuslugu «Vabamüürluse hukkamõistmise ettepanekust», külastati lehekülge 838 korda ja eelmisel nädalal oli külastusi 866,» toob Thomas-Andreas Põder näite, lisades: «naljaga pooleks saab ütelda, et õnneks on rahval prioriteedid paigas!»

Sihipärane töö
Toimetus ei vaeva end sihtrühma iseloomustamisega. Piisab teadmisest, et ajakiri läheb paljudele korda. Tagasisidest on teada, et lugejaid on erinevatelt elualadelt üle Eesti ja raja tagantki. Auditooriumi ootustele vastamiseks kasutatakse Katri Aaslav-Tepandi selgitusel kriteeriumi, et «kui teemad puudutavad meid endid, siis on lootust, et puudutavad ka lugejat».
Jaan Lahe täiendab teemat, kellele ajakiri on mõeldud: «Kõigile, keda huvitab religioon ja kristlus ning eriti neile, kes soovivad teoloogia arengu praegust seisu arvestavat, intellektuaalset mõtestatud evangeelset kristlust.»
Kuidas toimub ajakirja toimetamine, kui puudub toimetus ning töölepinguline töötajaskond, võib tekkida õigustatud küsimus. Katri Aaslav-Tepandi aitab piiluda kulisside taha. Nii nagu perioodiliste, regulaarselt ilmuvate väljaannete puhul tüüpiline, on ka K&T eduloo vundamendiks jagatud ülesanded ning kinnitatud tööplaan. Koosolekutel koostatakse kvartali- või poolaastaplaan, selgitab Aaslav-Tepandi, täpsustades, et graafikus on täpselt kirjas, mis ajal ja kes mida teeb ning millised artiklid ja autorid on olemas ning mis tulemas. Kolleegiumi liikmed on vaheldumisi vastutavad üksiknumbri toimetajana.
Mis aitab tagada K&T iganädalase ilmumise? Käivitava mootorina nimetab Jaan Lahe jonni: «Kui sai juba kord alustatud, siis tahaks ikka jätkata, seda enam et ajakirja ilmumisele eelnesid pikaajalised ettevalmistused.» Veel nimetab ta motiveerivaks jõuks lugejaskonda, inimesi, kellele K&T korda läheb.
Liina Raudvassar

Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi. (Jr 17:14)