Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Varjatud Jumal

18.05.2016 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Maailmas on väga palju asju, millest me aru ei suuda saada, sest meie mõistmine on piiratud. Jumala kolmainsus, millest kõneleb kolmainupüha, on üks selliseid. Jumal on inimesest nii palju erilisem, et meie meeled ei suuda temast aru saada. Jumal on niivõrd püha, et ükski patune inimene ei suuda teda tõlgendada ega ära seletada. Jumalat saab inimene kogeda vaid nii palju, kuivõrd Jumal end talle ilmutab.
Jumal on üks, aga ta ilmutab end meile Isana ja Pojana ja Püha Vaimuna. Ta tegutseb loojana, lunastajana ja pühitsejana. See, et Jumal on Isa, tähendab maailma loomist ja kõigele elu andmist. Ilma Jumalata pole selles maailmas midagi tekkinud. Iga inimhing on Jumala loodu ja kannab Isa ees vastutust.
Jeesus suri ristil inimeste pattude eest, et meie võiksime vabaks saada, see tähendab lunastamist, vabaks ostmist. Lunastus on märk Jumala armastusest ja hoolimisest.
Pühitsemine tähendab Püha Vaimu tööd meie juures, see tähendab inimese elu muutumist Jumala tahte kohaseks ja usus kasvamist. Jumal loob elu, päästab inimesi ja äratab inimsüdameis usku. Jumala tegevuse kaudu võime meie teda oma eluteel kogeda ja järgida.
Kui Jumal tahab, siis ta ilmutab ennast meile. Meil on vaja avatust, et kohtuda varjatud Jumalaga. Imeline on see tunne, kui Jumal meid elus puudutab ja varjatu saab lähedaseks.
Kaido Soom

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)