Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Varjatud Jumal

27.05.2015 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Pühapäeva sõnum kõneleb meile pühast kolm­ainsusest: Jumal on üks, aga ta ilmutab end meile Isana ja Pojana ja Püha Vaimuna.
Isana tegutseb Jumal maailma loojana. Jumal on kõigele elu andja. Ilma Jumalata poleks elu maailmas. Ta on ka meid loonud ja meile elu kinkinud ning seepärast on meie ülesanne elada oma elu Looja tahte kohaselt.
Pojana tegutseb Jumal maailma lunastajana. Lunastamine tähendab vabaks ostmist. Kristus suri ristil inimese pattude eest, et meie võiksime saada vabaks ja teenida Jumalat.
Püha Vaimuna tegutseb Jumal maailma pühitsejana. Ta annab inimesele sideme Jumalaga ja annab usu.
Kolmainu Jumal pole inimmõistusega haaratav, sest Jumal on inimesest võrreldamatult võimsam. Nii ei saa inimene Jumala olemasolu ei teaduslikult tõestada ega ka ümber lükata. Ometi võib inimene Jumala tööd siin maailmas ja enda elus kogeda. Selleks läheb vaja avatust Jumala Vaimule, sest me saame Jumalast nii palju aru, kui ta end meile ilmutab.
Kogedes Jumalat kohtume pühadusega, kellegagi, kes on täiuslik. Selline kohtumine muudab inimese elu ning toob meie südamesse tänu ja ülistuse. Kes on kogenud Jumalat, selle elu pole enam kunagi endine, vaid tal on uus dimensioon, usk, mis kannab igal hetkel. Ning siis võib ka varjatud Jumalat kutsuda oma taevaseks Isaks.
Kaido Soom

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)