Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Varjatud Jumal

11.06.2014 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Nelipühale järgnev pühapäev on traditsiooniliselt kolmainupüha, mil kirikus kõneldakse Jumala kolmainsusest. Jumal on üks, aga ta ilmutab end Isana ja Pojana ja Püha Vaimuna. Ta tegutseb Loojana, Lunastajana ja Pühitsejana.
Inimesel on Loojat raske mõista, sest oleme Jumalaga võrreldes tühised. Ometi armastab Jumal inimest ja hoolib meist kõiges ja alati. Jumal on loonud maailma ja andnud inimesele elu. Nähes, et inimene ei suuda täita seda, mida Issand temalt ootab, saatis ta oma Poja siia maailma, et meid päästa ja anda meile võimalus saada andeks. Nelipühil tuli Püha Vaim usklike peale, et nad võiksid kogeda Jumalat enda sees ja tunda Issanda lähedust. Nii kannab kolmainus Jumal inimese eest hoolt.
Me ei suuda Jumalat mõista, kuid saame kogeda tema armastust, kõikvõimsust ja pühadust. Kui inimene seda tunneb, siis muutub tema elu, sest enam ei saa edasi minna vanaviisi. Looja, Päästja ja Pühitseja kogemine on inimeksistentsi sügavaim sisu. Jumalas võib leida inimene elu mõtte ja sihi igavikku. Nii muutub Jumala kogemisega kogu elu ja esile tulevad uued prioriteedid. Jumalat kogenud inimene austab ja teenib teda. Ka on see inimene valmis endast midagi andma oma ligimesele. Kristlase enda südames toob Jumala kogemine kaasa tänu ja ülistuse, mis on ka saabuva pühapäeva sisuks.
Kaido Soom

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)