Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Vapimärk tunnustab tegijaid

25.02.2004 | | Rubriik: Persoon kaasajast

Viljandimaa vapimärgi pälvis Halliste kiriku endine õpetaja Kalev Raave ja Pärnumaa vapimärgi ülempreester Ardo (Ardalion) Keskküla ja skulptor Mati Karmin.
Kõrgelt on hinnatud Raave panust nii Halliste kiriku taastamisel kui ka kohaliku põhikooli ehitamisel. Selle kiriku taastamine polnud mitte ainult kohaliku tähtsusega ettevõtmine, vaid sümboliseeris uut ärkamisaega kogu Eestis. Raave algatas Halliste kiriku ülesehituse 1988. aastal. Tänu Raavele toetasid kiriku taastamist Soome, Rootsi ja Taani kogudused. Raave algatas ka idee ehitada Hallistesse uus põhikool.
Viljandimaa vapimärk on maakonna kõrgeim autasu Viljandimaal alaliselt elavale inimesele, kes on oma töö ja tegevusega eriti silmapaistvalt kaasa aidanud maakonna arengule.
Häädemeeste apostlik-õigeusu koguduse ülempreester Keskküla on vaimulik veel 8 Pärnumaa koguduses. Keskküla osaleb aktiivselt teisteski eluvaldkondades ja on pidanud oluliseks kaasata noored koguduse tegevusse. Tema juhtimisel on remonditud õigeusu kiriku hooneid ja loodud paremad eeldused kultuuriväärtuste säilimiseks. Keskküla esitas autasule Häädemeeste vallavalitsus.
Professor Karmin on aastate jooksul loonud Pärnumaale mitu märkimisväärset skulptuuri. Viimasena avati mullu 20. augustil Toris Eesti sõjameeste mälestuskiriku juures ratsamonument «Püha Jüri võitlus lohega» Vabadussõja ning Eesti taasiseseisvumise auks.
Karmini esitas autasule Tori kiriku taastajate ühendus.
EK

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! (Sk 9:9)