Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Vanglate osakonnal uus peakaplan

24.08.2010 | | Rubriik: Uudised

 5. juulist on justiitsministeeriumi vanglate osakonna uueks nõunikuks-peakap­laniks Johann-Christian Põder (fotol), kes seni töötas samas arestimajade vanemkaplanina. Eelmine nõunik-peakaplan õp Igor Miller lahkus peakaplani ametikohalt omal soovil, tema ametivolitused lõppesid 2. juulil.
Justiitsministeeriumi avalike talituste osakonnast selgitatakse Eesti Kirikule, et Johann-Christian Põder edutati tänu põhjalikele erialateadmistele ning juhtimiskogemustele vanglateenistuses. Samuti kooskõlastas Eesti Kirikute Nõukogu tema kandidatuuri ühehäälselt oma 16. juuni töökoosolekul.
Vanglate osakonna peakaplani tööülesannete hulka kuulub vastutus usualase töö eest Eesti vanglates ja politsei arestimajades. Ta koordineerib ja kontrollib kaplanite tööd, analüüsib ja arendab kaplaniteenistuse tegevust, vastutab täiendusõppe, aruandluse, tööplaanide, vabatahtlike tegevuse, oikumeenilise töö jmt eest.
Küsimusele, mis on mured ja rõõmud peakaplani ametikohal, vastab Põder: «Eesti vanglasüsteemi muutumise ja uuenemisega kasvab ja areneb ka vanglate kaplaniteenistus. Rõõmu teeb pühendunult töötav ja üksteist toetav kaplanite meeskond. Selles on suur osa olnud endisel peakaplanil Igor Milleril. Muret peab tundma retsidiivsuse jätkuvalt kõrge taseme pärast Eestis. See on suur väljakutse nii kaplanitele vanglates kui kiriklikule rehabilitatsioonitööle väljaspool vanglat.»
Johann-Christian Põder on lõpetanud Tartu ülikooli usuteaduskonna 2001. aastal ja Göttingeni ülikooli usuteaduskonna doktoriõppe sel aastal. 2007. aastal alustas ta tööd spetsialisti-kaplanina Tallinna vanglas. Samal aastal edutati arestimajade vanemkaplaniks, kus täitis muu hulgas ka peakaplani asetäitja ülesandeid. Vanglate peakaplani Igor Milleri lapsehoolduspuhkusel viibimise ajal novembrist 2008 kuni septembrini 2009 täitis ta peakaplani teenistusülesandeid.
Liina Raudvassar

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)