Esileht » Uudis » Uudised »

Vanglast vabanenute tugiisikuteenus

13.01.2016 | | Rubriik: Uudised

18. detsembril said konsistooriumis BKI korraldatud koolitusel 15 õppurit vanglast vabanenute tugiisiku tunnistuse. Vasakult esimene Avo Üprus, ees kükitamas Eva Üprus. Avo Üprus

18. detsembril said konsistooriumis Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituudi (edaspidi BKI) korraldatud koolitusel 15 õppurit vanglast vabanenute tugiisiku tunnistuse.

BKI juhatuse liikme ja vangla tugiisikute projektijuhi Eva Üpruse sõnul möödus 45tunnise koolituse viimane päev konsistooriumis. Kogu koolituse käigus saadi tugiisikule olulisi teadmisi taastavast õigusest (tuntud ka kui restoratiivne õigus), diakooniatööst ja hingehoiust vanglas, sotsiaaltoetuste ja -teenuste kättesaadavaks muutmise saladustest, õpitud abitusest, sotsiaalsetest oskustest, manipuleerimisest, julgeolekust, läbipõlemisest ja motiveerivast intervjueerimisest.
Eestis on praegu BKI poolt koolitatud 30 vanglast vabanenute tugiisikut. «Püüame vabanenuid, kel pole sageli toimivaid sotsiaalseid suhteid, kaasata erinevatesse võrgustikesse ja üks variant on kogudused. Meie tugiisikutest on 50–60% erinevate koguduste liikmed,» valgustab projektijuht sidemeid kirikuga.
Tugiisiku töö algab pool aastat enne vangistuse lõppu vabaneja initsiatiivil. Tegu on individuaalsel tööl põhineva teenusega, mille käigus tehakse koostööd vangla sotsiaaltöötajatega. Kuigi perioodil 3.04.2015–31.12.2018 rahastab teenust Euroopa Sotsiaalfond, ei tehta seda põhitööna, pigem on tegu väikese boonusega vabatahtliku tööga.
Kõige motiveeritumad tugiisikud on ise või lähedaste kaudu vanglakogemusega. 20%-l eelnev kokkupuude puudub. Töö on katsumusterohke, seetõttu on iga vanglast vabanenu vabaduses veedetud päev töövõit. Suurimad raskused on seotud vabanenutega, kellel puudub elukoht, pole töökogemusi, haridust, toimetulemisoskusi. «Raske on, aga seda suurem on rõõm, kui keegi tuleb sellest surnud ringist välja,» on projektijuht Eva Üprus optimistlik.
2000. aastal Peeteli koguduse õpetaja Avo Üpruse asutatud BKI on avalikes huvides tegutsev füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis arendab taastava õiguse põhimõtetest lähtuvat kuritegevuse ennetamist ja sotsiaal­set rehabilitatsiooni. Taastav lähenemine on mõtlemisviis, mille käigus tervendatakse kahjustatud inimesi, puhastatakse ja hingestatakse keskkondi ja suhteid, mis moodustavad ühiskondliku ja kogukondliku olemise.
Kätlin Liimets

Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! (Tn 9:18)