Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Vanglakaplanid käisid Ukrainas koolitamas

18.05.2022 | | Rubriik: Uudised

Koolitusdessandil Ukrainas: Simmo Saar (vasakult), Tanel Meiel ja Tarmo Linnas. Erakogu.

Rasketel aegadel tuleb leida jõudu ning kriisides ilmneb meie tegelik võimekus ja võidutseb inimlikkus. 

Eesti vanasõna „Kus viga näed laita, seal tule ja aita“ on väga paslik kirjeldamaks vanglate kaplanaadi tegevust Ukraina sõjas. Alates aprillist on vanglate kaplanaat ametiabi raames toetanud sotsiaalministeeriumi ning ligi 120 tunni vältel andnud hingeabi Eestisse jõudnud Ukraina sõjapõgenikele.

Aprilli alguses alustas kaplanaat koostööd Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskusega (RKK), koostöö eesmärk oli koostada koolitusprogramm „COVID-19 pandeemiast saadud õppetundide rakendamine Ukraina kriisi- ja strateegilise kommunikatsiooni parendamiseks ning ühiskonna vastupanuvõime tugevdamiseks haavatavates piirkondades“. 

Vanglate kaplanid on olnud koroonakriisis esirinnas ning omandanud hulgaliselt kogemusi. Kaplanid pole pelgalt vaimulikud, vaid ka esmased psühholoogilised nõustajad. Vanglate kaplanaat planeeris ja valmistas ette koolitusprogrammi, mida kohalikele psühholoogidele Ukrainas tutvustada.

Koolitusdessant Ukrainasse

Paari nädala jooksul moodustati töögrupp ning koostati ja tõlgiti koolitusmaterjalid. Samuti täpsustati ukrainlastega videosilla vahendusel nende sisendid ja ootused. Kõik ettevalmistavad tegevused päädisid sellega, et 5.–8. maini sooritasid vanglate peakaplan Tanel Meiel, Viru vangla vanemkaplan Tarmo Linnas, kommunikatsiooniekspert Simmo Saar ja RKK esindaja Dmitri Teperik n-ö koolitusdessandi Ukrainasse Užhorodi. 

Užhorodis ootas meeskonda eest 34 psühholoogi, kes olid juba sõja puhkemise hetkest tegelenud riigisiseste põgenike ja inimeste psühhosotsiaalse turvatunde parandamisega. Kahepäevase koolituse raames tutvustati ukrainlastele hingehoiu ja kriisijuhtimise aluseid ning anti edasi praktilist kogemust nii nõustamises kui kriisikommunikatsioonis. Edastatud teadmised ja kogemused kinnistati järgmisel päeval ettevalmistatud lauaõppusel. 

Ukrainas toimunud koolitust võib pidada õnnestunuks. Esmane osalejate tagasiside oli väga positiivne, sama saab öelda ka osalejate kirjalikult vormistatud hinnangu kohta. Ukraina psühholoogid olid väga huvitatud Eesti praktikast ja valmisolekust kriiside lahendamisel. Eraldi mainiti tagasisides koolituse süsteemsust ja metoodilist selgust. 

Väga meeldisid kuulajatele eestlaste praktilised näited kriisihalduses ja kommunikatsioonis. Lauaõppuse formaat oli ukrainlastele uus ning järjekordselt sai selle metoodiline ülesehitus ja efektiivsus kinnituse. Tagasisides avaldati meeldivat üllatust, et luterlikud kaplanid on nii erinevad kohalikest õigeusklikest vaimulikest.

Užhorod asub Lääne-Ukrainas Slovakkia piiri ääres. Linna rikkalik ajalugu ei jäta külmaks ühtegi külastajat. Ajaloolise kihistuse all on hoomatav siiski sõjast põhjustatud pinged. Kohapeal olles on tunda inimeste mentaalset muutust ning meelestatust sõja lõplike eesmärkide saavutamiseks. Soovitakse rahu, iseseisvust, aga ka vastase poliitilise võimu krahhi. 

Inimene harjub, kõigega

Koolitusel osalenud meeskond tunnistas, et oma silm on kuningas. Meedia vahendusel edastatav olukord Ukrainas ja sõjakeskkond on kõike rohkem kui julgustav võtmaks vastu otsust minna kohapeale. Užhorodi jõudes oli võimalik hoomata selle Euroopa suurima riigi mastaape: Mariupol, kus käisid tõsised lahingud, asub Užhorodist 1600 km kaugusel. Kohapeal olles elas meeskond üle neli õhuhäiret, millest üks katkestas koolituse, mida tuli jätkata varjendis. Siinkohal tuleb tõdeda, et kohalikud olid juba üleriigiliste õhuhäiretega harjunud ega omistanud neile enam suuremat tähelepanu. Inimene harjub tõesti kõigega, kuid tuleb loota, et harjumine ei põhjusta apaatiat ega kahjusta alalhoiuinstinkti.

Kogu meeskond tõdes, et otsus aidata ukrainlasi ja sõita Ukrainasse kohapeale oli õigustatud ning see risk tasus ennast ära. Koolitajatele jäi hea tunne, et just silmast silma toimunud koolitus, kohtumised ja vestlused olid need, mis andsid edasi nii motivatsiooni kui ka lootust ja usku. 

Slava Ukraini! Heroiam Slava!

Tanel Meiel,

justiitsministeeriumi peakaplan

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)