Esileht » Uudis » Uudised »

Vanglad avasid uksed

20.10.2021 | | Rubriik: Uudised

Alates 2019. aastast on vanglate kaplanaat alustanud tegevusi suurema osaduse ja koostöö saavutamiseks kirikute ja usuliste ühendustega.  

Viinakuu esimesel päeval avas Viru vangla oma uksed ja võõrustas 18 kohalikku vaimulikku. Esindatud oli neli konfessiooni, oma kaaskonnaga oli kohal ka Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliit Eugeni. Tartu vanglas oli sarnase päevakorraga sündmus 15. oktoobril ja Tallinna vangla uksed avanevad huvilistele 29. oktoobril.

Vanglas tehti ringkäik, söödi koos lõunat, anti ülevaade vanglas toimuvatest taasühiskonnastamise tegevustest ning selgitati vanglakaplanaadi eesmärke ja ka tegevuse tulemusi.

Mitmed vaimulikud tunnistasid, et nad ei teadnud enne lahtiste uste päeva vanglatega seotud valdkonnast kuigi palju ja just oma teadmiste vähesuse tõttu oli neil vahel raske saada aru ja mõista vanglast vabanenuid, kes soovivad kogudusega liituda. 

Suurema osaduse ja koostöö saavutamiseks kirikute ja kogudustega on oluline varakult teavitada kinnipeetava vabanemisest tema elukohajärgset kogudust, et ta saaks vabadusse jõudes liituda kodukoguduse osadusega.

Alustades esmaseid ettevalmistusi sai ruttu selgeks, et kiireid ja lihtsaid lahendusi ei maksa oodata. 2020. aasta alguseks oli selge, et kui vanglate kaplanid on valmis ja tehnilised pisiasjad kokku lepitud, siis on alati vaja tagada ka teise osapoole motivatsioon, tahe ja valmisolek. Vanglatega seotud temaatika on selline, mis ei ole ühiskonnale väga lihtsalt edastatav, sest kes ikka tahaks olla seotud teemaga, millega oma elu jooksul kokku puutumist vältida loodetakse.

Oli vaja leida kõige sobilikum viis, kuidas saavutada seda, et kristlikult avanenud endine vang leiab mõistmist ja vastuvõtmist kohalike koguduste poolt. Et lihtsaim viis on kutsuda endale külla vangla ümbruskonnas resideeruvad vaimulikud, on leidnud tõestust kahe lahtiste uste päeva põhjal. 

Tanel Meiel,

vanglate peakaplan

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)