Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Valvake!

15.11.2017 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Kirikuaasta läheneb lõpule. Kirikuaasta eelviimane pühapäev kõneleb kõige lõpust, millega seondub valvamine, valmistumine surma, Kristuse taastulemise ja igaviku vastu. Tegu on teemadega, mis on inimese jaoks rasked ja keerulised. Kes meist ei tahaks elada õnnelikult siin maailmas ja mitte mõelda sellele, et kunagi peab paratamatult meie eksistents siin lõppema. Ometi on inimese surm ainus asi, mis on siin maailmas kindel. See saabub igaühele kord; mõnele varem, teisele hiljem.
Argielus mõtleme sageli kõigile keerulistele tulevikustsenaariumidele ja meile pakub turvatunnet teadmine, et haigekassa maksab meie ravikulud, reisikindlustus aitab reisil juhtuvate õnnetuste puhul ning liikluskindlustus korvab liikluses tekkiva kahju. Aga kõigi nende selle elu riskide kõrval unustab inimene sageli suurima riski ehk surma. Kuidas kindlustada end surma ja sellele järgneva vastu?
Kindlustus surmajärgseks eluks on inimese usk Jumalasse. Enne taevaminemist ütles Jee­sus: „Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka“ (Mk 16:16). Inimese maine elu on ettevalmistus igaveseks eluks. Meie praegustest valikutest sõltub tulevik. Just seepärast tasub valvata ja mõelda, milline tagajärg on meie tegudel. Kui meie elu valikud on õiged, siis ootab meid surma järel elu Jumala riigis.
Kaido Soom

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)