Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Valmistage Issandale teed

11.12.2019 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Prohvet Jesaja kaudu öeldakse: „Valmistage kõrbes Issanda teed, tehke lagendikul maan­tee tasaseks meie Jumalale! Vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt ja tema käsivars valitseb!“ (Js 40:3,10)
Nende pühakirja ridade esmane sõnum on, et Jumal tuleb. Kogu loodu on olemuslikult seotud oma Loojaga. Seetõttu pole võimalik Jumalast igavesti mööda vaadata. Ta tuleb ja küsib inimese käest: „Kus sa oled?“ – nii nagu kord Aadama käest, kes peitis end kartlikult rohuaia puude keskele (1Ms 3:9).
Jah, Jumala tulek aegade lõpul on jõuline ja tema käsivars valitseb kõige oleva üle. Jeesus ise ütles: „Ja siis nähakse Inimese Poega tulevat pilvedes suure väe ja kirkusega“ (Mk 13:26). Ent millised oleme meie tol Jumala tuleku päeval? Tabab see meid otsekui varas öösel või tunneme tulijas ära kalli oodatu?
Hääl hüüdis rahvale: valmistage Issandale tee, tehke maantee ta jalgadele tasaseks! Teed ei valmistata niisama. Tee võimaldab läbipääsu ka kõige keerulisemal maastikul. Kui läbipääsetavad oleme meie Jumalale?
Kuigi inimesel tuleb teha oma osa, rajab Jumal viimselt tee, millel võime temaga kohtuda. Jeesus ju ütleb: „Mina olen tee …“ (Jh 14:6). Tema suudab kõrvaldada suurimadki takistused Looja ja loodu vahelt, et jõuaksime tema kirkusesse.
Marek Roots

Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! (Jh 12:32)