Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Valmistage Issandale teed

07.12.2016 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Maailmas võime näha, et suurtele muutustele eelnevad alati protsessid, mis valmistavad neid ette. Näiteks kogu Gorbatšovi avalikustamispoliitika valmistas ette Eesti taasiseseisvumist. Samuti on olnud ettevalmistusaeg reformatsioonil ja muudel suurematel sündmustel kiriku ajaloos. Ka Jeesuse tegevusel oli oma ettevalmistaja: Ristija Johannes, kes kutsus inimesi meeleparandusele ja ristimisele pattude andeksandmiseks. Kuigi Messiat oli oodatud kogu aeg, oli Jeesuse maailma sündimise hetkel see ootus eriti suur. Tänu Johannese tööle oli ette valmistatud pinnas Jeesuse kuulutustööks ning mitmed Kristuse jüngrid olid enne olnud Ristija õpilased. Nad ootasid, et täituksid Johannese sõnad: «Pärast mind tuleb minust vägevam» (Mk 1:7).
Inimesed kogesid, et Jeesuses täitusid nende ootused ja nende vajadused said rahuldatud. Jeesuse järgijaskond kasvas kiiresti ja Jumala Vaimu töö kandis vilja. Ka Johannesel oli selles oma roll, sest ta oli prohvetlikult kuulutanud Päästja tulemist ja oma tööga talle teed valmistanud.
Meie kui kristlaste ülesanne on tänaselgi päeval olla Ristija Johannese kombel Jeesuse tee valmistajateks tema taastulemiseks. See nõuab meiegi puhul sidet Jumalaga ning suutlikkust mõista maailma ja anda oma sõnum inimestele nii, et see vastaks nende ootustele ja vajadustele. Nii võime meiegi olla teevalmistajad Issandale.
Kaido Soom

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28)