Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Valmistage Issandale teed

09.12.2015 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Päästja sündi siia maailma ootasid paljud inimpõlved. Vana Testamendi prohvetid ennustasid Messia tulemist ja see andis rahvale ootamise indu. Jeesuse avaliku tegevuse eel oli Päästja tulemiseks teevalmistaja Ristija Johannes, kelle kuulutus seisnes selles, et inimesed peavad pääste tulemiseks valmistuma. See seisnes meeleparanduses ja ristimises. Ristimisel Jordani jões uhas vesi minema nii inimese kehal oleva mustuse kui ka hinges olevad patud. Ristitu sai uue alguse, et valmistuda pääste vastuvõtmiseks.
Ristijal Johannesel oli suur järgijaskond ja mitmetest tema õpilastest said hiljem Jeesuse jüngrid. See näitas, et Johannese sõnum jõudis pärale, nii oli ta üks kõige olulisem Jeesuse teevalmistaja. Jeesuse tegevus tõestas nii Johannesele kui ka teistele, et just tema oli see, keda oodati.
Ristija kutse patukahetsusele ja meeleparandusele puudutab meidki. Johannes osutab Jee­susele kui Jumala Tallele, kes kannab ära maailma patu. Sellele Kristuse toodud lunastusele lootes saame meiegi tunnistada oma pattu. Ning kui oleme saanud oma eksimused andeks, oleme kutsutud Ristija Johannese kombel olema Issanda teevalmistajad siin maailmas, kandes edasi head sõnumit Päästjast, kes tuli meie lunastamiseks siia maailma. Jõuluõhkkond annab hea võimaluse oma usust tunnistamiseks ja Issanda taastulemisele tee valmistamiseks.
Kaido Soom

Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis tema au! (Js 6:3)