Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Valmistage Issandale teed

10.12.2014 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Jeesus tuli siia maailma siis, kui inimeste usulised ootused olid väga suured. Enne teda ja tema eluajal tegutsesid mitmed meeleparanduse kuulutajad, kes kõik valmistasid omal viisil teed Issandale. Enim oli neist Jeesusega seotud Ristija Johannes, kes kuulutas, et Päästja on maailma tulemas ja meeleparandus ning ristimine on õige tegevusviis Issanda vastuvõtmiseks. Johannese järgijaskond oli arvestatav ja nii oli tee Jee­suse tegevuse alustamiseks ette valmistatud.
Johannes osutas Jeesusele kui Jumala Tallele, kes kannab ära maailma patu. Nii tehes andis ta inimestele märku, et ristija on vaid teevalmistaja. Mitmetest Johannese õpilastest said hiljem Jeesuse jüngrid. Ilmselt mängis siin oma rolli Johannese tunnistus, kuid pigem tajusid jüngrid nii Jeesuse tegudest kui sõnadest, et ta on Jumala Poeg. Jumal kutsus neid ja nad võtsid kutse vastu.
Meilegi on valmistatud tee Issanda juurde. Elusündmused panevad mõtlema elu mõtte ja sihi üle. Jumal kõnetab meid sõna ja sakramentide kaudu. Looja kuuleb meie palveid, mida palume, ja aitab meid. Meile on antud sama kõnekad märgid, kui olid antud Jeesuse aja inimestele. Ja võib-olla on need veelgi kõnekamad. Kas suudame neid märgata?
Neile, kes on Jeesuses elutee leidnud, on antud ülesanne olla teevalmistajaks. Hea sõnum Jumala armastusest on vaja viia neile, kes meie ümber seda vajavad.
Kaido Soom

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)