Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Valmimas on uus seadustik

09.03.2005 | | Rubriik: Uudised

1.-2. märtsil oli Aegviidul koos kirikuvalitsus, arutluse all oli kevadiseks kirikukogu istungjärguks valmiv kirikuseadustik.

Kirikuseadustiku ettevalmistamine on jõudnud lõppfaasi, Aegviidul tehti väiksemaid parandusi ja viimistleti teksti.

Paljudest varasematest seadustest on kodifitseeritud ja kokku pandud üks seadustik, mis hõlmab kõiki seniseid. Töögrupis osalenud Märjamaa Maarja koguduse õpetaja Illimar Toomet tõi uuendusena välja vaimuliku ameti osa, mis on uues seadustikus lahti kirjutatud (kuidas kohti täidetakse, kuidas arvatakse reservi, millised on vajadusel karistused).

Kirikukohtu seadus, mis senisel kujul sai uue põhikirjaga tühistatud, on nüüd uuesti lahti kirjutatud, lisandunud on teemadena koguduse asutamine, ühinemine, jagunemine, lõpetamine – üsna mahukas, ehkki tõenäoliselt harvakasutatav osa. Sisse on toodud ka plaanimine ehk kõik see, mis kaasneb arengukava temaatikaga üldkiriklikul, praostkondlikul ja koguduse tasandil.

Arutelu käik on töörühmas möödunud suhtelises üksmeeles. Toometi arvates on oodata suuremaid vaidlusi kevadisel kirikukogu istungjärgul. Septembris-oktoobris jätkub arutelu erakorralistel istungjärkudel ning novembris, uue kirikukogu ametisse astudes peaks jõustuma ka seadustik. Seega on arutelud ja vaidlused käesoleva aasta töö. Materjalid kavatsetakse peatselt avaldada EELK kodulehel intranetis.

Mari Paenurm

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)