Esileht » Uudis » Esileht »

Väljendusvabadus on üks vaba ühiskonna alustaladest

21.10.2015 | | Rubriik: Esileht

Õiguskantsler Ülle Madise (paremalt esimene) Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolekul.
Urmas Viilma

15. oktoobril toimunud Eesti Kirikute Nõukogu korralisel töökoosolekul kohtusid liikmeskirikute esindajad õiguskantsler Ülle Madisega.

Kohtumisel vahetati mõtteid sõjapõgenike Eestisse vastuvõtmise teemal ning EKNi liikmeskirikud kinnitasid oma valmisolekut aidata kaasa nii sõjapõgenike majutamisega kogudustele kuuluvatesse eluruumidesse Eesti erinevates paikades kui ka kristlastest sõjapõgenike usulise teenimise korraldamisega. Õiguskantsler väljendas huvi koostöö vastu kirikutega nende küsimuste analüüsimisel, mis puudutavad kristlaste ja muslimite abielu ning perekonnaeluga seonduvaid õiguslikke aspekte.
Käsitlemist leidis valitsuse kavatsus muuta karistusseadustikus vaenu õhutamise koosseisu. EKNi esindajad tundsid muret, kas loodav regulatsioon arvestab piisavalt kirikute ja koguduste õigusega väljendada oma õpetuslikke seisukohti näiteks perekonna või inimelu pühaduse küsimustes nii pühakodades kui ka meedias.
Ülle Madise tõdes, et Eestil lasub rahvusvaheline kohustus vaenu õhutamise säte karistusseadustikus üle vaadata. «Samas on aga väljendusvabadus kindlasti üks vaba ühiskonna alustaladest ning oleks vale, kui selle karistusnormi rangemaks muutmine toob kaasa väljendusvabaduse asendamise ulatusliku enesetsensuuriga,» rõhutas õiguskantsler.
Puudutati ka teisi olulisi küsimusi, mis seonduvad usuvabaduse tagamisega ühiskonnas, sealhulgas kristlike erakoolide asutamise ja tegutsemise õiguslikud erisused ning raseduse katkestamist reguleerivate õigusaktide problemaatika.
Tegemist oli esimese korraga taasiseseisvunud Eestis, kus õiguskantsler osales EKNi töökoosolekul.
Eesti Kirikute Nõukogu

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)