Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Välisuudised

23.06.2006 | | Rubriik: Uudised

11. juunil pühitseti Rootsis esimest
korda kirikuõpetaja ametisse kurt teoloog –Härnosandi piiskopkonnas alustab
tööd Johan Selin.

Soome kirikuvalitsuse diakoonia- ja
ühiskonnatöö kurtide ja kuulmispuudega inimeste töö sekretäri Riitta Kuusi
sõnul Soomes veel viipekeelset kirikuõpetajat ei ole, küll aga töötab Soome
luteri kirikus kaks viipekeelset diakooniatöötegijat. Riigis on kurtidele
seitse luterliku õpetaja ametikohta, millest üks on kirikuvalitsuses, kahel
töötavad kohusetäitjad ja kaks on täitmisel. Ametisse on raske inimesi leida,
kuna viipekeelt oskavaid kirikuõpetajaid on vähe ja keelt on sageli õppima
hakatud alles kurtide õpetajaks valituks osutumise järel.

Luteri kiriku puuetega inimeste programmi
«Kirik kõigile» eesmärgiks on, et kogudused arvestaksid võrdselt oma kõigi
liikmete vajadustega ja looksid kõigile võimaluse osaleda koguduse tegevuses.
Praegu saab viipkeelsel missal osaleda maksimaalselt korra kuus ja aastas
peetakse üks viipekeelne leerikool.

Sel suvel avanevad Soomes huvilistele 269
kiriku uksed.

Teeliste kiriku viidad juhatavad püha
meeleolu ja vaikust pakkuvatesse kodadesse juba 13. korda. Käesoleva
külastusaasta vanim kirik saab tänavu 280 ja noorim 60 aastat vanaks.  

Möödunud suvel Soomes tehtud uuringu
kohaselt teab teeliste kirikuid kolm neljast küsitletust, nende seas on enim
üle 45aastaseid, kõrgharidusega ja Ida-Soomes elavaid usklikke naisi. Kui alla
30aastased küsitletud peavad teeliste kirikuid pigem vaatamisväärsusteks, siis
vanimate arvates on need inimlähedased ja kaasaegsed paigad.

Paljud inimesed tutvuvad teeliste
kirikutega ka reisides, neid on lisaks Soomele ja Eestile veel Rootsis, Norras,
Taanis ja Saksamaal. Soomes on eelkõige turistidele mõeldes sel aastal välja
antud neljakeelne palvevihik, toimuvad mitmesugused kontserdid ja näitused.

Allikas: Soome Kiriku Infokeskuse
kodulehekülje http://www.evl.fi uudised

Margot Vent

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)