Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Väliseesti arhiiviprojektide konkurss

13.01.2016 | | Rubriik: Teated

Rahvusarhiiv kuulutab rahvuskaaslaste programmi (2014–2020) meetme «Väliseesti kultuuripärandi kogumise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemise toetamine» raames avatuks väliseesti arhiiviprojektide taotlusvooru selleks aastaks.
Konkursile on oodatud projektid, mille eesmärk on * väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine, registreerimine, kogumine; * info koondamine väliseesti kultuuripärandi kohta, vastavate andmestute loomine ja kättesaadavaks tegemine; * kultuuripärandi koostöövõrgustike arendamine; * kogukondade nõustamine, samuti koostööprojektid Eesti ning asukohamaade mälu- ja teadusasutustega materjalide korrastamiseks, kirjeldamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks; * Eesti diasporaa ajaloo ja kultuuriloo teaduslik uurimine.
Toetust saavad taotleda nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar (kaasa arvatud), toetuse kasutamise ajavahemik on 01.01.2016–31.12.2016.
Info veebis http://www.ra.ee/et/rahvuskaaslaste-programm/
Kontaktisik rahvusarhiivis Kristi Ots, kristi.ots@ra.ee, tel 738 7511.

Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. (Ps 98:1)