Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Valimiste aja määramine

04.01.2012 | | Rubriik: Ametlikud teated, Uudised

EELK kirikuseadustiku § 207 lõike 1 alusel EELK kirikukogu otsustab:
1. Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide) ja sinodisaadikute valimised toimuvad ajavahemikul 4. november 2012 kuni 3. märts 2013.
2. Praostkondade nõukogude ja EELK XXIX kirikukogu liikmete valimised toimuvad ajavahemikul 3. märts kuni 31. mai 2013.
3. EELK vaimulike konverents valib EELK XXIX kirikukogu liikmed ajavahemikul 1. jaanuar kuni 28. veebruar 2013.
4. EELK XXIX kirikukogu volitused algavad 26. novembril 2013.
5. Kirikukogu nõukogude ja komisjonide, konsistooriumi valitavate assessorite ja kantsleri ning kirikukohtu liikmete valimised toimuvad EELK XXIX kirikukogu korralisel sügisistungjärgul 26.–27. novembril 2013.
6. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmise päeval.
Peapiiskop Andres Põder
Alus: EELK kirikukogu otsus 29.11.2011 

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)