Esileht » Uudis » Uudised »

Valimised Tallinna praostkonna esinduskogus

10.04.2013 | | Rubriik: Uudised

Tallinna praostkonna sinod toimus 4. aprillil. Jumalateenistus peeti Kaarli kirikus, teenisid koguduse õpetajad Jaak Aus ja Kaisa Kirikal.

Kogudusemajas peetud sinodikoosoleku päevakorras olid lisaks ülevaadetele möödunud aasta tegemistest ja 2013. aasta eelarve kinnitamisele ka valimised. Koosolekut juhatas praost Jaan Tammsalu, abijuhataja oli abipraost Arho Tuhkru. Sinodil viibis ja esines tervitusega peapiiskop Andres Põder.
Praost Tammsalu sõnul ei ole viimastel aastatel, mil paljud hinnad on tõusuteel ja Tallinna linn eraldamas järjest vähem vahendeid kirikute restaureerimiseks, olnud kerge kogudustel hakkama saada. Teisalt on kogudused võrreldes väga paljude EELK kogudustega väga heas olukorras.

Talituste arvu vähenemine
Tallinna praostkond on oma 11 kogudusega EELK suurim. Jumalateenistustest osavõtjate üldarv oli 2012. aastal 1/3 kogu EELK vastavast arvust. Ka armulaualisi oli 1/3 kogu EELK näitajast, leeritamisi 28%, laulatusi 30%. Tallinna koguduste vaimulike poolt maetute arv moodustas EELK vastavast arvust on vaid 10%. Väike on ka koduste armulaudade arv – kogu EELKst ainult 6%.
Annetajaliikmete arv on viimasel viiel aastal kasvanud Mustamäe, Peeteli, rootsi, saksa ja soome koguduses, kuid praostkonnas üldiselt kahanenud. Jumalateenistuste ja armulaualiste arv on suurenenud, ristimiste, laulatuste ja matuste arv vähenenud, leeritamisi oli 2012. aastal 2011. aastaga võrreldes nelja võrra rohkem. Praost Tammsalu küsimus sinodile oli: kas saaks talituste arvu vähenemist peatada? Üks võimalus on eel- ja järeltöö tugevdamine.
Muusikasekretär Imbi Laas rõõmustas muusikatöö tegijate ja vabatahtlike tubli töö üle. Õnnestus Nõmme kiriku aias peetud praostkonna laulupäev. Ka Suure-Jaani laulupäevakooris oli arvukalt Tallinna koguduste lauljaid. Laas nimetas kooride vahetusi, advendiküünla süütamist, kontserte ja osalemist jumalateenistustel. Et muusikute tegevus ainult koorikeskseks ei jääks, pani hooaja tegevuskava kokku ka «muusikute täiskogu». Laas tõdes rõõmuga, et sel aastal esitasid muusikatöö aruande kõik Tallinna praostkonna kogudused.
Tallinna venekeelne töö on viieaastane. Jumalateenistused on Peeteli kirikus laupäeviti, teenivad õp Eha Kraft või õp Oleg Sevastjanov, organist Olga Gams. Õp Krafti sõnul on rõõmustav aktiivne osavõtt jumalateenistusjärgsest arutlusringist – kogudus peab Piiblit ja kristluse põhitõdesid arutluste ja vaidluste vääriliseks ja suudetakse argumenteeritult väidelda.

Korralised valimised
Sinodil valiti kirikukogu saadikud, revident ja praostkonna nõukogu. Kirikukogu saadikuteks valiti õp Matthias Burghardt (saksa), Jüri Ehasalu (toomkogudus) ja Urmas Arumäe (Jaani), asendusliikmed on õp Jaak Aus (Kaarli) ja Peep Mühls (Püha Vaimu), praost kuulub sinna ex officio. Revidendiks valiti Jüri Ehasalu. Praostkonna nõukokku valiti vaimulikud Kaisa Kirikal (Kaarli) ja Toivo Treiblut (Nõmme) ning ilmikud Hannes Võrno (toomkogudus) ja Peep Mühls, ameti poolest kuuluvad sinna praost ja abipraost.
Aasta juhatuseesimehe kandidaadiks praostkonna poolt esitati Tallinna piiskopliku toomkoguduse juhatuse esimees Indrek Treufeldt.
Tiiu Pikkur

Teemad:

Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! (Jh 12:32)