Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esileht »

Valimised kogudustes jätkuvad

08.02.2017 | | Rubriik: Esileht

Tartu Maarja koguduse valimiskomisjon tööhoos. Koguduse arhiiv

Viljandi praostkonna Paistu koguduses olid koguduse nõukogu valimised 15. jaanuaril.

Koguduse teenimise eest vastutav praost Marko Tiitus ütleb, et tegemist on küll väikese kogudusega ja valimistel osales paarkümmend inimest, sai siiski sel aastal valitud nõukogu eelmisest ühe liikme võrra suurem ehk üheksaliikmeline.
Valimata on veel juhatus, ent läbirääkimisi juhatuse liikmete ja esimehe osas on peetud ning praegu koguduse hooldajaõpetaja rollis olev praost hindab, et märtsi lükkunud juhatuse valimistel probleeme ei teki. Lahendamist vajab koguduse teenimine, sest koguduse õpetaja Raivo Asuküla siirdus emerituuri. Praegu on aidanud teda teenimisel ja valimiste korraldamisel emeriitõpetaja Villu Jürjo. Praostina on ta valimiste kulgemisega rahul, sest kuigi praostkonnas on väikseid kogudusi, on õpetajad ja koguduseliikmed nii kirikus kui kogukonnas laiemalt aktiivsed.

Tudulinna kogudus valis uue esimehe
Iisaku, Illuka ja Tudulinna koguduse õpetaja Avo Kiir ütleb, et Illukal olid valimised 19. jaanuaril. Täieõiguslikke koguduseliikmeid on seal 19, aga hääletajaid oli paratamatult vähem. Paar inimest jäi haigeks, paar pidi mõjuval põhjusel puuduma. Kiire sõnul on tegu üksmeelse kogudusega ja juhatuses tõenäoliselt muudatusi ei tule.
Tudulinnas olid valimised jaanuari viimasel pühapäeval ja juhatuse valimised olid kohe pärast nõukogu koosolekut. Õpetaja tunnistab, et koguduses oli väike pinge ja see mõjutas ka valimistulemusi. Kogudus valis juhatuseesimeheks kunagise esimehe Raili Blumi tütretütre Reile Rüttenbergi. Tegu on noore asjaliku naisterahvaga ja õpetaja sõnul püütakse erimeelsusest üle saada.
Iisakus algavad valimised aga järgmisel pühapäeval ja kestavad nädala. Senine juhatuse esimees Anne Ferschel on andnud nõusoleku jätkata oma ametis ja tõenäoliselt kulgeb kõik plaanipäraselt. Siiski peab kogudus hakkama mõtlema järeltuleva põlve kasvatamisele.

Nõukogu seatakse ametisse
Nädal aega, 22.–29. jaanuarini kestnud nõukogu valimised Tartu Maarja koguduses on lõppenud, uus nõukogu seatakse ametisse sel pühapäeval. Hääleõiguslikke valijaid oli 223, ütleb kolmandat perioodi nõukogusse kuuluv Lea Saar. Valimisaktiivsus oli väike – valimissedeli täitis 37 inimest, kuigi valida sai terve nädal ja kogudus oli pakkunud ka võimalust kaughääletada. Üles seati 20 kandidaati.
Lea Saar on rõõmus, et valitud nõukogu on tegus ja haritud. Valitud 15 inimese seas on ka mitu uut. Ka asendusliikmetest moodustus tugev koosseis ja uuest nõukogust võib tõesti rõõmu tunda. Seda enam, et nõukogul lasub praegusel kiriku ehitamise perioodil suur vastutus. Pärast ametisse pühitsemist on nõukogu esimene koosolek, kus valitakse juhatus.
Rita Puidet

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)