Esileht » Uudis » Esileht »

Valimised kirikute nõukogus

24.02.2016 | | Rubriik: Esileht

P6dersept2013_f.TiiuPikkurEesti Kirikute Nõukogu (EKN) valis järgnevaks kolmeks aastaks presidendina jätkama Andres Põderi (fotol); asepresidentideks valiti tagasi Rooma-Katoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan ja EEKBKLi president Meego Remmel.

Peapiiskop emeeritus Andres Põder, kes esmakordselt valiti kirikute nõukogu juhiks 2013. aastal, selgitab Eesti Kirikule, et käesolevaid valimisi, kus nõukogu juhatus sai täiskoosseisuliselt mandaadi oma ametis jätkata, võib käsitleda usaldusavaldusena juhatusele. Avaldus oli jõuline, sest valimisteks ei olnud esitatud teisi kandidaate peale ametiaega lõpetavate isikute. «Juhatus mõistab seda julgustusena, et meie tööd on hinnatud ja võime jätkata nii nagu kolmel möödunud aastal,» arutleb Põder.
Möödunud kolmele tegevusaastale hinnangut andes nendib Põder, et tegemist oli keerulise ajaga: «Nii meie ühiskonnas kitsalt kui maailmas laiemalt oli konfliktiderohke aeg.» Pinged esitasid kirikutele väljakutse olla oma sõnumiga kohal ja mõistetav. Põder toonitab liikmeskirikute suurt üksmeelt ja oikumeenilist vaimsust, mis oluliselt hõlbustab nõukogu tööd.
Eelseisvate aastate prognoositavateks raskuspunktideks nimetab Põder alustatud teemadel jätkamist. «Mured-rõõmud tunduvad jäävat samaks,» möönab Põder, täpsustades, et oluliseks valdkonnaks on seadusloomeprotsess, milles tuleb kaasa rääkida. Teemadena, mis uude ametiaega edasi liiguvad, nimetas ta maksuseadustikku, erakoolide seadust, karistusseadustikku, kooseluseaduse rakendusi ja põgenikega seonduvat. Kiriku sõnumi järele on riiklik nõudlus.
Maarjamaa-aasta lõppedes keskendutakse uuele teema-aastale «Eluväärtused», mis hõlmab nelja osa: Looja ja loodu austamine, inimese igakülgselt terviklik areng, pereväärtused, väärtused ühiskonnas. Ettevalmistused käivad reformatsiooni 500. aastapäeva ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks, samuti kavandatakse uut piiblitõlget eestikeelse Piibli 300. aastapäeva äramärkimiseks.
Liina Raudvassar

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)