Esileht » Uudis » Uudised »

Valimised EELKs

24.04.2013 | | Rubriik: Uudised

Valitakse kirikukogu liikmeid
Valimised on jõudnud kogudustest praostkonna tasemele ning sinoditel valitakse kuni 31. maini EELK XXIX kirikukogu saadikuid. Kirikukogu liikmed on ameti poolest peapiiskop, piiskop, kantsler, assessor ja praostkonna praost.
Vaimulike konverentsil ning seni toimunud sinoditel on kirikukogu saadikuiks valitud:
Kaido Soom
Randar Tasmuth
Matthias Burghardt
Jüri Ehasalu
Urmas Arumäe
Madis Kütt
Leevi Reinaru
Lembit Tammsalu
Raivo Linnas
Margus Kirja
Mart Johanson
Kalle Kõiv
Heikki Ylönen
Sigrid Põld
Priit Kama
Ants Tooming
Priit Humal
Avo Kiir
Tauno Toompuu
Õie Alt
Markus Haamer
Kristi Sääsk
Tarmo Loodus
Kirikukogu valitud liikme volitused kestavad neli aastat ja esimest korda koguneb XXIX kirikukogu 26. ja 27. novembril. Praeguse, XXVIII kirikukogu saadikud kogunevad viimasele istungjärgule 30. aprillil Paides.

Kirikukogu
Kirikukogu on EELK kõrgeim seadusandlik ja korraldav organ.
Kirikukogu valitavad liikmed on iga praostkonna sinodi poolt oma liikmete hulgast valitud kolm esindajat, arvestades, et nende hulgas oleks vähemalt üks vaimulik ja üks ilmik, ning vaimulike konverentsi poolt oma liikmete hulgast valitud kaks esindajat. Kirikukogu valitavale liikmele valitakse samal põhimõttel asendusliige. Kirikukogusse kuulub peapiiskopi nimetatud kaks kaplanaatide esindajat.

Praostkonna sinod
Praostkond on EELK struktuuriüksus, mis koosneb kirikukogu kindlaks määratud kogudustest. EELKs on 12 praostkonda. Praostkonna sinod on praostkonna esinduskogu. Praostkonna sinodi valitavad liikmed on iga koguduse nõukogu poolt oma liikmete hulgast neljaks aastaks valitud kaks ilmikliiget. Ameti poolest on sinodi liikmed praost, praostkonna koguduste õpetajad, abiõpetajad, diakonid ja praosti alluvuses töötavad vikaarvaimulikud.
Praostkonna sinodi kutsub vähemalt üks kord aastas kokku ja seda juhatab praost, peapiiskop või piiskop.

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)