Slava Ukraine

VALIMA!

06.08.2008 | | Rubriik: Uncategorized

Lähtudes EELK kirikuseadustiku § 207 lõikest 1 on kirikukogu otsustanud viia läbi valimised Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus järgmiselt:
* Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide), sinodisaadikute valimised toimuvad ajavahemikul 2. november 2008 kuni 1. märts 2009.
* Praostkondade nõukogude ja EELK XXVIII kirikukogu liikmete valimised toimuvad ajavahemikul 1. märts kuni 31. mai 2009.
* EELK vaimulike konverents valib EELK XXVIII kirikukogu liikmed ajavahemikul 1. jaanuar kuni 28. veebruar 2009.
* Kirikukogu komisjonide, konsistooriumi valitavate assessorite, kantsleri, kirikukohtu ja EELK nõukogude liikmete valimised toimuvad EELK XXVIII kirikukogu korralisel sügisistungjärgul 24.–25. novembril 2009.
Allikas: EELK Konsistooriumi koduleht

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks! (Ps 33:12)