Valge pilv ja rohukõrs

10.04.2008 | | Rubriik: Määratlemata

Fl 2,9–11
Nii taevas, maa kui manala
hõiskasid, kui Sina viibisid siin.
Ära lase iial unustada seda,
oh elav Jumal, meie hinge Sõber!
Luba alati nimetada Su jäädavat nime
ning laskuda põlvili iga rohukõrrekese ees,
sest Sinu ligiolu on õnnistanud kõike.
Ja kui irvitavad need, kes sind ei usu,
ärgu heidutagu see meid,
sest meie põlved kiirgavad valgust
nagu maagi, millele me toetume,
hyydes juubeldades:
JEESUS KRISTUS ON ISSAND
igas keeles ja alati
Jumala Isa kirkuseks.
              Aamen
Jaan Tooming, «Valge pilv ja rohukõrs».
Johannes Esto Ühing, 2007.

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)