Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Valgas tehakse head koostööd linnaga

10.05.2011 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga, Esileht

Domus Petri Kogu juht Ester Liinak ja linnapea Kalev Härk arutlevad, kuidas kogudusemaja ümbrust muuta. Rita PuidetMöödunud neljapäeval kogunesid Valga linnavalitsuse ja teiste ametkondade esindajad kogudusemajja, et tunnustada mittetulundusühingu Domus Petri Kogu tegevust.
Valga koguduse juurde neli aastat tagasi asutatud Domus Petri Kogul on linnas täita oluline roll. Ühing teeb koostööd  näiteks sotsiaalabiameti, töötukassa, Punase Ristiga. Ikka selleks, et valgalastele tuge pakkuda, olgu siis majanduslikku või hingelist. Tegelikult ollakse Valgamaal ainuke taoline abipakkuja, kinnitas tähtpäevaüritusel maavalitsuse esindaja Ülla Visnapuu.
5. mail 2007 asutatud heategevusliku ühingu eesmärk on sotsiaalse tõrjutuse vähendamise ning piirkondliku kultuuriidentiteedi hoidmise kaudu aidata kaasa tasakaalustatud kogukonna loomisele. Domus Petri Kogu juhib Ester Liinak.
Linn ja kirik on partnerid
Ühingu neljanda aastapäeva üritusel rõõmustas Valga linnapea Kalev Härk, et Peetri maja (Domus Petri) näol on linnas olemas turvaline koht, kus inimesed saavad kõhu täis, aga ka juhiseid, kuidas oma elu seada ja sellega edasi minna.
Linnapea meenutas peapiiskop Andres Põderiga toimunud jutuajamist kiriku ja riigi partnerlusest, kus kiriku soov on rohkem kaasa aidata sotsiaalhoolekandele. Kui linn ja riik saavad toetada rahaliselt, siis kiriku osa on jagada hingeabi, mida siinsest kogudusemajast ka saab. «Lubame, et tahame selle majaga koostööd teha, tundma õppida, kes siin majas käivad,» kinnitas linnapea.
Enda sõnul on Kalev Härk külastanud linna ettevõtteid ning kõneks on võetud töö- ja töötajate puudus. Linnas on gruppide viisi mehi, kes on halvas mõttes päeva kirja saanud, aga ettevõtjad kurdavad töötajate puuduse üle. Et linnapea näeb perspektiivis tööstuse valdkonnas probleemide suurenemist, tuleb lahendusi neile hakata varakult otsima.
Järgmisele tasandile
Üheks võimaluseks naasta tööturule on Domus Petri Kogu pakutavad tööharjutused. Möödunud aastal viis Ester Liinak neid läbi kahe grupiga, kokku kaheksa kuud. Enamasti on grupis tosin pikaajalist töötut, kelle saadab tema juurde töötukassa, kes maksab ka teenuse eest.
Pikka aega kodus olnud inimesed harjuvad uuesti tööl käima ja tööd tegema ning Ester Liinak ütleb positiivsena, et inimesed tulid ka pärast tööharjutuse lõppu kohale. Järgmise sammuna on käivitunud töötute tugigrupp, mida Ester Liinaku kõrval juhib kogemusnõustajana tööharjutuse läbinud Ljudmila Prokuševa. Püsivalt käib koos viis naist ja Liinaku sõnul on koostöö olnud väga meeldiv.   
Nelja aasta jooksul käidud tee ei ole muidugi kerge olnud ja tekitas alguses kahtlust ka töötukassas, kinnitas üritusel osalenud teenusekonsultant Hilje Paris. Nüüd on kogudusemajas palju muutunud: alumine korrus on siin ehituspraktikal ja tööharjutusel käinute abiga remonditud, vastuvõtutuba ehib Soomest toodud mõisamööbel.
Sild inimeste vahel
Ladina keeles õpitakse küll Plautuse sententsi «Homo homini lupus est» (inimene on inimesele hunt), kuid siin majas see kindlasti ei kehti. Soomest Tamperest oli külas pensionipõlve pidav kirikuõpetaja Urho Koski abikaasa Jellaga, tänu kellele on ülemöödunud sajandi lõpul valminud majas sobiv mööbel. Enamasti kahe palja käega ei tuldagi, ka nüüd oli väikebuss riidekraami täis.
Kel vaja, saab kõhukõrvasele lisaks siit majast ka tasuta riided. Vaimulikuna rõhutas Urho Koski muidugi, et evangeelium kuulutab kõigile sõnumit lootusest ja tulevikust. Ta tundis heameelt koguduse ja linna jätkuvast koostööst ja soovis mõlemale õnnistust.
Kogudusemaja Valgas ei ole muidugi avatud ainult töötutele. Koolivaheajal oodatakse sööma väikese sissetulekuga perede lapsi, kes said talvel siit ka korralikud joped selga. Ka aitab Ester Liinak PRIA kaudu taotletud toiduabi jagada.
Mõte, et majas võiks suvel linnalaagrit korraldada, on esialgu ennatlik, sest selleks on vaja rohkem inimesi. Peale Ester Liinaku on Domus Petri Kogus palgalisel tööl veel ainult kokk ja osalise tööajaga supiköögi majandusjuhataja. Kogu saab küll toetada kaht koka­abilist, ent võimalused on piiratud. Ka ajalised, sest pidevalt tuleb projekte ja hankepakkumisi kirjutada, ka praegu ootavad kaks projekti rahastust.
Koguduse pastoraat ootab lisakäsi, ennekõike muidugi kogudusele oma õpetajat. Poolteist aastat õpetajata on olnud kogudusele raske ja loonud mulje, nagu poleks koguduseliikmetel siia majja enam asja. Ent vastupidi: loomuliku osana peaks siin toimuma piibli- ja palvetunnid, pühapäeva- ja leerikool. Ruumi siin on ja kõik mahuksid sõbralikult ära.
Rita Puidet

Domus Petri Kogu
Asutasid 2007. aastal õpetaja Heino Nurk ja Ester Liinak.
Pakub supiköögiteenust ja koolivaheaegadel lastele lõunat ja huvitegevust.
Abivajajad saavad siit humanitaarabi ja EL toiduabi.
Korraldab pikaajalistele töötutele tööharjutust, tugi- ja eneseabigruppe.

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)