Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Valga sinodil esines külalisena Mart Laar

17.06.2009 | | Rubriik: Kirikuelu

Valga sinodil esines Mart Laar (vasakul). Pildil koos Otepää koguduse praktikandi Marko Tiirmaa (keskel) ja õpetaja Heino Nurgaga. Foto: Merje Talvik

Idee pidada 2009. aasta Valga praostkonna aastakoosolekut Otepääl ning kutsuda kirikuelu ja Jakob Hurda teemal esinema ajaloolane Mart Laar, oli kadunud õpetaja Jüri Stepanovi soov.

Läinud aasta juunis surnud õpetajat Jüri Stepanovit mäletatakse mehena, kes väärtustas Otepääd kui rahvuslikku pühapaika, kristliku Eesti keskust, kus teenis pastorina Jakob Hurt.
Riigikogu liige Mart Laar tutvustaski oma akadeemilises ettekandes «Jakob Hurt Otepääl ja Eesti ajaloos» sinodilistele Hurda tegevust ja aateid, märkides, et suurmehe mõtteist ja rahvuslikust hoiakust võiks ka tänapäeval õppust võtta. «Tema ideedest ja väljaütlemistest on pärit suur hulk tänapäeva eesti rahvuslikku mõtteviisi, ideoloogiat,» rõhutas Laar.
Pärast ettekannet kasutasid sinodilised juhust, et ajalooteaduslike küsimuste kõrval Mart Laarilt ka poliitikas toimuva kohta pärida. Nii uuriti, kuidas võidelda alkoholi liigtarbimisega, missugust lahendust näeb ettekandja valitsuskriisist jagusaamiseks ja kust oleks otstarbekas kokku hoida. Ettekanne kuulatud ja külaline tänuavaldusega teele saadetud, võis asuda praostkonna igapäevasemate teemade juurde.

Püütakse toime tulla
Sinodikoosolekust võttis osa peapiiskop Andres Põder, koosolekut juhatas praost Vallo Ehasalu, kes teenib nii Elva kui Hargla koguduse õpetajana. Ehasalu tõdes, et praostkonna koguduseliikmete hulk on kahanenud 1631-lt 1555-le (langus on olnud pidev, 2005. aastal oli praostkonnas 1794 liiget). Suur liikmeskonna tõus on jätkunud Nõos (27), kasv on olnud ka Elvas (8) ja Karulas (2). Langenud on Rõngu (3), Hargla, Laatre ja Rannu (4), Otepää (5), Puhja (10), Sangaste (15) ning Valga (68) liikmesannetajate arv.
«Palusime inimestel annetada liikmemaksuna 1% oma aastatulust, nagu kirikukogu soovitus ette näeb. Tulemuseks oli liikmete arvu vähenemine 68 võrra. Ent nüüdseks on liikmesannetajate arv stabiliseerunud ning alla 500kroonist annetust ei tehta,» kommenteeris Valga Peetri-Luke koguduse liikmeskonna järsu languse põhjust õpetaja Heino Nurk.
Langenud on ka talituste arv: matused 356-lt 227-le, leeritamised 78-lt 72-le, ristimised 126-lt 119-le, vaid laulatused on tõusnud 21-lt 24-le. Positiivsena märgib praost siinjuures, et Puhja koguduses on sagenenud Tartu vangla kinnipeetavate ristimised ja leeritamised.
Vallo Ehasalu sõnul oli möödunud aastal väga vähe matuseid Otepääl, kus Jüri Stepanovi surma järel tekkis paus. Olukord hakkas muutuma alles praktikandi tööle tulles. «Ka Valga koguduse matuste arv on kiirelt vähenenud. Üks põhjus selle juures on 2008. a Valka ehitatud leinasaal. Kui kaks aastat tagasi toimusid Valga linnas kõik ärasaatmised kirikust, siis nüüd on see tava muutunud,» lisas Ehasalu.

Usinat tööd tehes
Järgnesid lühiülevaated praostkonna koguduste käekäigust. Möödunud aastal sai Elva kirik juurde kolm seinalühtrit. Elva linnavalitsus ehitas kiriku ette punastest tellistest tee. Kogudus jätkab kogudusemaja ehitust, valminud on enam kui kolmveerand maja välisseintest. Lõpule on viidud surnuaiamaja maa erastamine.
Karula kogudus on saanud ajaloolise pastoraadi eritingimused, alustatud on pastoraadi konserveerimist, see on katusega kaetud.
Sangaste kirikus on ehitatud uus põrand. Abi oleks vaja katuse, torni ja fassaadi remondiks. Valga koguduses on asutud tegema ettevalmistusi kiriku renoveerimiseks, juba varem on kogudus renoveerinud suure osa pastoraadist.
«Praostkonna koguduste vahel on tihe läbikäimine, ka vaimulikud külastavad üksteist tihedalt. Kogudused vahetavad teavet omavahel ja sõpruskogudustega,» võttis Ehasalu kokku kogudustevahelise koostöö.
Üheteistkümne kogudusega Valga praostkonnas on viis õpetajat: Andres Aaste, Vallo Ehasalu, Mart Jaanson, Heino Nurk, Ivo Pill. Lisaks emeriit­õpetaja Peep Audova, vikaarõpetaja Lea Kärson, diakonid Tiit Kuusemaa, Enno Tanilas, õpetajaameti kandidaat Miina Piir ning praktikandid Marko Tiirmaa ja Ester Liinak. Detsembrist määrati diakon Maar­ja Sokk praostkonna vikaardiakoniks ülesandega teenida Rannu kogudust.
Elavat arutelu tekitas Jüri Stepanovi lese ja laste edasise elukoha küsimus, milles ütlesid sõna sekka pea kõik praostkonna vaimulikud. Nimelt elab pere vennastekogudusele kuuluvas majas. Head lahendust probleemile ei leitud, ent praostkonna vaimulikud lubasid seista kui üks mees lahkunud ametivenna pere heaolu eest. 

Hinnatud töötegijad
Üksmeeles kinnitati sinodil praostkonna aastaaruanne ja käesoleva aasta eelarve (mis on võrreldes eelmise aastaga 45% võrra väiksem).
Märksa enam kulus aega kirikukogu ja praostkonna nõukogu liikmete valimisele. Väikses Valga prostkonnas on vaimulikel käed-jalad tööd täis. Vallo Ehasalu töötab TTA ja UI õppejõuna, Mart Jaanson Tartu ülikooli õppejõuna, Tiit Kuusemaa on Tartu vangla kaplan, Maarja Sokk PRIA vanemspetsialist, Heino Nurk UI õppejõud, Ivo Pill Tsirguliina kooli õpetaja.
Mitu vaimulikku tõstatas Marko Tiirmaa kandidatuuri, kuid et kirikuseadus näeb ette liikmete valimise sinodisaadikute seast, ei kvalifitseerunud praktikant Tiirmaa hääleõiguslike vaimulike ega ilmikute sekka. Vallo Ehasalu avaldas kolleege lohutades lootust, et tublist töömehest Marko Tiirmaast, kelle käes asjad lihtsalt edenevad, võiks peagi vaimulik saada ning ta ei kao Valga praostkonnast ja Otepää kogudusest kuhugi.
Kui hääled kandidaatidele antud ja häältelugemiskomisjon tööga ühele poole saanud, kuulutati välja tulemused. Kirikukogusse valiti Tiit Kuusemaa, Ivo Pill ja Jaan Uibo ning asemikeks Lea Kärson ja Heli Aaste. Praostkonna nõukokku valiti Mart Jaanson, Tiit Kuusemaa, Enno Tanilas, Marika Troon.
Praostkonna aastakoosoleku ja ühtlasi ka selle kevade sinodiperioodi lõpetas õhtune jumalateenistus Otepää kirikus.

Merje Talvik

Liikmesannetajate arv Valga praostkonnas:
Otepää – 325
Valga – 222
Nõo – 200
Sangaste – 181
Karula – 135
Hargla – 115
Rõngu – 106
Laatre – 67
Puhja – 65
Elva – 64
Rannu – 46

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)