Esileht » Uudis » Esileht »

Valga koguduse pidupäev

09.10.2019 | | Rubriik: Esileht

Valga praost Mart Jaanson ja Valga muuseumi direktor Neeme Punder kirikuõpetajate mälestuspinki avamas. Valga vallavalitsuse Facebooki-leht

Laupäeval, 5. oktoobril tähistati 140 aasta möödumist esimese eestikeelse jumalateenistuse pidamisest Valga linnas.

1879. aastal oli Valga veel peamiselt läti- ja saksakeelne linn, kus eestlaste osakaal jäi alla veerandi. Just selle aasta 9. septembril pidas Karula õpetaja Evald Paslack Luke surnuaial esimese eestikeelse teenistuse. Järgmisel aastal asutati eestikeelne kool ja kogudus.
Need olid olulised verstapostid linna eestistumise ajaloos. Juba 1902. aastal sai Valga esimesena meie linnadest eestlasest linnapea, kelleks oli Johannes Märtson. Umbes samal ajal hakkas ka eestlaste osakaal linnarahvastikus lätlaste oma ületama. Seetõttu liidetigi iseseisvate rahvusriikide tekkimise järel Valga põhiosa Eestiga.
140 aasta möödumist eestikeelse kirikuelu algusest meenutati Valgas mitme üritusega, mille korraldajateks olid kohalik Peetri-Luke kogudus, vallavalitsus ning Valga muuseum ja muuseumisõprade selts.
Rahvarohkeimaks osutus neist Valga kirikuõpetajate mälestuspingi avamine, millest võttis osa umbes poolsada koguduse liiget ja linnakodanikku. Pingi õnnistas Valga praost Mart Jaanson. Oma õnnistamiskõnes sidus ta Valga eestikeelse kirikuelu aastapäeva samuti tänavu tähistatud 150 aasta möödumisega esimesest üldlaulupeost: „See sündmus osutus võimsaks vallapäästvaks jõuks nii keele, meele kui ka iseolemise tõusul.“ Ühtlasi märkis ta ära, et sarnase tähendusega sündmust meenutati samal ajal Tartus, kus Peetri kogudus oma 150. aastapäeva tähistas.
Õnnistamistalitusel teenisid kaasa kohalik kirikuõpetaja Margus Suvi, Vallo Ehasalu Elvast, Enno Tanilas Karulast ja Raitis Jākobsons Valkast. Kohalviibijaid tervitasid Valga vallavanem Margus Lepik ja Valga muuseumi direktor Neeme Punder. Muuseumisõprade seltsi esindanud endine Valga linnapea Kalev Härk pidas sündmuse ajaloolist tausta tutvustanud ettekande.
Muusikalist vahepala pakkus trompetist Josè Antonio Page Ramirez Valga muusikakoolist. Õpetaja Suvi tõstis aga esile sedagi, et pingi teokssaamisele aitasid kaasa Valga muuseumi väikeste muuseumisõprade huviringi kuuluvad lapsed, kes selleks raha kogusid omatehtud küünlaid müües.
Lisaks pingi avamisele oli laupäeval kirikus tänupalvus ja orelimuusika pooltund, kus esines Anneli Klaus Tartust. Õhtul süüdati mälestusküünlad kunagiste kirikuõpetajate Jaan Audova ja Richard Wühneri ning köster Johann Pastaruse haudadel. Edaspidi on õpetaja Suve sõnul plaanis ka Valga kiriku ajalugu raamatukaante vahele panna.
Rain Soosaar

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28)