Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Vakantseks on kuulutatud Vastseliina koguduse õpetaja ametikoht

20.11.2019 | | Rubriik: Teated

Konsistoorium kuulutab vakantseks Vastseliina koguduse õpetaja ametikoha. Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega palume esitada peapiiskopile hiljemalt 15. jaanuariks 2020 e-posti aadressile peapiiskop@eelk.ee.
Info: praost Üllar Salumets, tel 511 8271, ullar.salumets@eelk.ee.

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)