Esileht » Uudis » Esileht »

Vaimulikud kohtusid Tallinna uue linnapeaga

17.05.2019 | | Rubriik: Esileht

Tallinna praostkonna vaimulikud kohtumisel linnapea Mihhail Kõlvartiga. Avo Üprus

Tallinna praostkonna koguduste õpetajad saavad kord kuus kokku.

Seekord tuli praostkonna kõigi vaimulike koosolekule 26 vaimulikku. See on suurepärane tulemus. Kutsutuid on veidi üle kolmekümne. Kutsume ka meie praostkonna territooriumil töötavaid luterlikke kaplaneid. Sellised kohtumised algavad hommikul kella poole üheksast, et kellelgi mõni ametitalitus tulemist võimatuks ei muudaks. Loomulikult kohtuvad praostkonna vaimulikud ka teistel praostkonna ühisüritustel. Kord aastas sinodil ja lisaks sellele veel kaks korda aastas kutsun kokku Tallinna praostkonna vaimulikud.
Vaimulike kokkusaamine algas Tallinna uue linnapea Mihhail Kõlvarti tervitusega. See mees on endistel ametikohtadel näidanud, et suhtub kirikutesse ja kogudustesse väga positiivselt ja leiab, et linn peab toetama seda, mis aitab kogudustel paremini linnarahvast teenida. Kõlvart oli teema-aasta „Reformatsioon 500“ linnapoolse toimkonna juht ja täitis oma ülesannet ääretu põhjalikkusega. Sel teemal intervjuusid andes toonitas ta ikka, kui palju on luterlik kirik Tallinnale andnud ja polnud seda tehes üldsõnaline, vaid toetus paljudele faktidele.
Seekord kutsusin linnapea selleks, et ta saaks meie vaimulikke tervitada ja kõnelda sellest, mis tal kirikutega seoses südamel on ja kas tema linnapeaks saamise järel on oodata linnavalitsuse suhtumises kirikutesse ka mingeid muutusi.
Linnapea toonitas taas kiriku rolli olulisust. Rääkis traditsioonidest ja usust, mis aitavad ühiskonda koos hoida ja ühes suunas liikuda. Rääkis valitsustest ja linnavalitsustest, mis on ajutised, ja kirikutest, kes tõestavad, et kiiresti muutuvas ja ebakindlas maailmas on ka midagi püsivat, kindlat, ühendavat. Väljendas oma rõõmu selle üle, et eri kirikud teevad head koostööd. Linnapea rääkis ka kristlike koolide olulisest rollist õpilaste õige väärtushinnangu kujundamisel. Oma kõnet alustas ta tänuga, et teda kutsuti, ja arvamusega, et sellised kohtumised peaks saama regulaarseks.
Kui linnapea lahkus, oli aeg süüa hommikuputru ja ajada omavahel juttu, mida jätkus palju. Seejärel kõneles EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise ettevalmistamise komisjoni esimees Andres Põder sellest, kuhu on liikunud meie kiriku seaduste muutmise mõtted piiskopliku nõukogu kahel viimasel koosolekul. Kõneldi ka sellest, millest oli juttu kirikukogul. Panin vaimulikele südamele, et nad ütleksid oma sõna kaasa. Assessor Ove Sander rääkis diakooniahaigla seisust ja ka haiglate peakaplani ameti võimalikust loomisest.
Tegin kogudustele ettepaneku hoida laulu- ja tantsupeo ajal kirikud kella kümnest kümneni valla. Saab näha, mitu kirikut seda teevad, aga mõte, mille Eve Kruus ja Riina Sildvee olid välja käinud, meeldib mulle väga. Smuuti, tassi kohvi ja palvega alanud kohtumine oli energiline, informatiivne ja mõtlemapanev.
Jaan Tammsalu, praost

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28)