Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Vaimulike õigusest sõlmida abielu

02.09.2009 | | Rubriik: Uudised

Eestis on 164 vaimulikku, kelle sõlmitud abielu on samaväärne perekonnaseisuasutuses sõlmituga. Foto: Erakogu

Aasta pärast jõustub seadus, mis nõuab vaimulikelt, kes soovivad jätkata abielu sõlmimisega seotud perekonnaseisutoimingute tegemist, vastava eksami sooritamist.
2001 jõustunud perekonnaseaduse muudatus on võimaldanud regionaalministril anda vaimulikule õigus täita perekonnaseisuasutuse ülesandeid, mis on seotud abielu sõlmimisega. Seadusemuudatuse eesmärgiks oli võrdsustada vaimulike sõlmitavad abielud õiguslikult perekonnaseisuasutuses sõlmitavatega. Vaimulikele korraldati koolitused ja atesteerimine ning esimesed vaimulikud said kaheksa aastat tagasi vastava õiguse ja riigivapiga nimelise pitsati.
Esimesed abielud sõlmisid vaimulikud 2002. a. Praegu on vastava õigusega vaimulikke Eestis 164. 

Uuel aastal uus seadus
3. juunil kuulutas president välja perekonnaseisutoimingute seaduse (avaldatud Riigi Teatajas I, 12.06.2009, 30, 177), mis jõustub 1. juulil 2010.
Seaduse kohaselt peavad vaimulikud, kes soovivad jätkata abielu sõlmimisega seotud perekonnaseisutoiminguid, enne seaduse jõustumist sooritama perekonnaseisuametniku eksami. Eksamile eelneb tuleval kevadel ettevalmistav koolitus, mille korraldab siseministeerium koostöös perekonnaseisuasutustega. Eksami sooritanu saab abielu sõlmimise kinnitamise õiguse viieks aastaks, mittesooritanu kaotab selle.
Kuni juulini 2010 kehtiva praeguse perekonnaseaduse ning 2001. a vabariigi valitsuse määruse nr 317 kohaselt peab siseministeerium korraldama kord aastas septembris vaimulike ettevalmistuseks perekonnaseisuasutuste ülesannete täitmisega seotud koolituse.

Üks või kaks koolitust
Käesoleval aastal tähendaks koolituse korraldamine, et lähtutaks veel mõned kuud kehtivast perekonnaseadusest, koolituse ning atesteerimise läbinud vaimulik võib saada abielu sõlmimise õiguse ning juba järgmise aasta kevadel peab ta tulema uue seaduse kohaselt taas koolitusele. Taoline seaduste muutustest tulenev olukord on ka põhjus, miks me ei ole ajalehtedes selle koolituse toimumist reklaaminud ega osalemissoove küsinud. Siseministeeriumil tuleb vastav koolitus ka selle aasta septembris soovijatele läbi viia, aga pole kindel, kas see on mõistlik.
Palun vaimulikel ja juhatustel nüüd selle info alusel otsustada, kas soovitakse sel aastal koolitust abielu sõlmimise õiguse taotlemiseks. Kui soovitakse, siis palun sellest 10. septembriks teada anda usuasjade osakonnale (e-postil: ilmo.au@siseministeerium.ee).
Kevadel korraldatavad uue seaduse teemalised koolitused oleme kavandanud taas piirkonniti.

Ilmo Au
Siseministeeriumi
usuasjade osakonna juhataja

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)