Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Vaimulik perekonnaseisu- ametniku rollis

03.12.2014 | | Rubriik: Kirikuelu

Eelmise aasta abieludest sõlmiti ligi 10% vaimulike poolt.
Arhiiv

Detsembri alguse seisuga on Eestis 140 vaimulikul erinevatest konfessioonidest, neist 70 EELK vaimulikku, õigus perekonnaseisuametnikuna sõlmida abielu.

Sel aastal on nimekirja lisandunud viis uut vaimulikku. Ilmo Au siseministeeriumi usuasjade osakonnast selgitab, et riik ei tee vaimulikele perekonnaseisuametniku õiguste andmisel konfessioonidel vahet. Vajalik on vaid, et need oleksid ametlikult registreeritud usulise ühendusena.
Vaimulikud, kes soovivad asuda sooritama abielu sõlmimisega seotud perekonnaseisutoiminguid, peavad käima koolitusel ning läbima eksami.
Abielu sõlmimise õigus kehtib viis aastat, siis tuleb vaimulikel läbida uus koolitus ning pikendada oma kvalifikatsiooni, selgitab Au. Ta lisab, et sellest on vabastatud need vaimulikud, kes perioodi jooksul on sõlminud vähemalt 25 abielu. Ometi on tema meelest soovitatav koolitusele tulla kõigil perekonnaametniku lisafunktsiooniga vaimulikel, sest pakutav mõjub «värskendava meeldetuletusena». Ametnikud viiakse kurssi võimalike muudatustega seadusandluses dokumentide täitmisel ja käitlemisel.
Praegu on nimekirjas abielu sõlmimise õigusega vaimulikke 14 usuühendusest: EELK (70), roomakatoliku (2), Eesti apostlik-õigeusu (6), metodisti (5), nelipühi (10), karismaatiline osaduskirik (1), baptistide koguduste liit (23), Jehoova tunnistajad (10), evangeelsete ja vabakoguduste liit (3), kristlike vabakoguduste liit (2), Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik (3), adventistid (2), uus­apostlik kirik (2), Bahá’í kogudus (1).
Abielu sõlmimise õigusega vaimulik esitab perekonnaseisuasutusse järelepärimise abielluda soovijate rahvastikuregistris olevate andmete õigsuse kohta. On ka neid vaimulikke, kellel on pärast vastavat koolitust juurdepääs rahvastikuregistrile ning nad saavad vajaliku kontrolli ise teha. Laulatuse järel väljastab vaimulik abielutõendi ning edastab abielu kinnitava abielukande teatise kohalikule maavalitsusele.
Järgides põhimõtet, et laulatus peab olema avalik ja seaduslik, laulatas kirik kuni 2001. aastal jõustunud seaduseni vaid neid paare, kel oli ette näidata perekonnaseisuametist saadud abielutunnistus. Vastasel korral ei oleks kiriku väljastatud laulatustunnistus riigivõimu silmis olnud seaduslikult siduv.
Pärast spetsiaalsete koolituste ja atesteerimise eksami läbimist, mille kinnituseks anti vaimulikule vastava õigusega ja riigivapiga nimeline pitsat, said esimesed vaimulikud abielu sõlmimise õiguse 2001. aastal.
Alates sellest on laulatuste arv ja vaimulike sõlmitud abielude protsent näidanud kasvutendentsi, mis on jätkunud ka pärast 2010. aastal jõustunud uut perekonnaseadust. Kui 2001. aasta 5643 abielust sõlmiti vaimuliku poolt kõigest 12, siis eelmise aasta 5789 abielust sõlmisid vaimulikud 488.
Ilmo Au nimetab, et eelmisel aastal moodustasid vaimulike poolt sõlmitud abielud kõigist sõlmitud abieludest ligi 10%. EELKs laulatati 2013. aastal 307 paari.
Liina Raudvassar

Abielu sõlmimise õigus
on vaimulikel 14 usuühendusest,
on 70 EELK vaimulikul,
tuleb pikendada iga viie aasta järel.
2001. a 5643 registreeritud abielust on vaimulike sõlmitud 12; 2008. a 6175st 617 ning 2013. a 5789st 488.

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)