Esileht » Uudis » Uudised »

Vaimulik on esitatud akadeemiku kandidaadiks

24.10.2018 | | Rubriik: Uudised

Lahe,Jaan_veebr2017_f.TiiuPikkurTeoloogiadoktor Jaan Lahe (fotol) on esitatud Eesti Teaduse Akadeemia liikmekandidaadiks.

Eesti Teaduste Akadeemia juhatus registreeris saabunud esildiste alusel 20 kandidaati juunikuus väljakuulutatud seitsmele vakantsele akadeemikukohale valimiseks. Liikmekandidaate esitavad nii akadeemikud (st Teaduste Akadeemia liikmed) kui ka kõrgkoolid, teadusasutused ja akadeemilised erialaseltsid. Jaan Lahe kandidatuuri esitas Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts, mis ühendab Eesti religiooniuurijaid.
Iga vaba akadeemikukoht on seotud ühe konkreetse teadusvaldkonnaga, milleks on täppisteadused, inseneriteadused, geoloogia, ökotoksikoloogia, inimgeograafia, kultuuriteadused ning ühiskonna- ja riigiteadused. Kõige rohkem kandidaate on esitatud kultuuriteaduste alal, kus ühele akadeemikukohale kandideerib koguni kuus teadlast, kellest üks on EELK Usuteaduse Instituudi piibliteaduste erakorraline professor Jaan Lahe. Instituudis õpetab ta ka erinevaid usundiloo kursusi. Lisaks on Jaan Lahe kultuuri- ja religiooniuuringute dotsent Tallinna Ülikoolis, kus õpetab ajaloolastele ka vanaaja kursust, ning EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse abiõpetaja.
Tema teaduspagasis on üle 100 teadusartikli, 2 rahvusvahelist monograafiat (esimene ilmus Hollandis ja Ameerika Ühendriikides 2012. a, teine ilmub selle aasta lõpus Saksamaal), mitukümmend erialast tõlget, töökogemus külalisteadurina välisülikoolides, tihedad sidemed antiigiuurijatega üle maailma, mitmekümne aasta pikkune õppejõustaaž.
Akadeemia üldkogu koguneb uusi akadeemikuid valima 5. detsembril. Valituks osutub see, kes saab oma valdkonna kandidaatidest kõige rohkem hääli.
Eesti Kirik

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)