Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Vaim puhub seal, kus Ta tahab

26.05.2021 | | Rubriik: Teated

Laenan kevadsuvise Meie Misjoni tutvustuseks pealkirja Lääne praostkonna praostilt Kaido Saagilt, kes tutvustab uues ajakirjanumbris oma tegemisi, sh vanavarakogujana. Mis aga ajakirja lehitsedes oluline tundub, on see, et Vaim tõesti puhub ega jäta paljusid ükskõikseks. Ja just see on oluline. Nii jagab oma tundeid ja kahe aasta pikkust kogemust misjonipraktikast Inglismaalt Hanna Maria Salong,  Norras praktikal olev Johannes Ots ja teised. Meile Soomest misjonipraktikale tulnud Liisa Rossi aga ütleb, et meil tuleb elus läbida raskeid võitlusi, hirmu ja üksindust, aga taustal kõlab Jeesuse ülestõusmise võiduhüüd.

Sakus on kerkinud moodsa arhitektuuriga kirikuhoone, kus on kohtumiseks ruumi kõigil vanusegruppidel, kirjutatakse hoone tutvustuseks. 

Ühtteist saab aimu aga uuest kogumikust, mis kõneleb Misjonikeskusest ja misjonitööst. Tähistatakse ju sel suvel vaba misjonitöö 30. aastapäeva. „Enama kui 100 Eesti ja välismaa autori kaastöödest kujunenud teos peaks andma ilmekalt edasi, kuidas misjonit meil viimasel ajal käsitletud on,“ kirjutatakse ajakirjas valmiva raamatu kohta. Oma mälestust misjonitöö algusest jagab näiteks ka muusik Andres Jäätma.

Uut ajakirjanumbrit saab tellida Misjonikeskusest või lugeda Interneti vahedusel keskuse kodulehelt.

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)