Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Väikerühmad – koguduse kasvulava

04.11.2020 | | Rubriik: Kirikuelu
Usuteaduse üliõpilane Tia Vene jutustas kahest tähendusrikkast, väga erinevast väikerühmast oma kristlaseteel. Samuel Markus Reinaru.

14. oktoobri õhtuks kutsus EELK Misjonikeskus Pirita kloostrisse minikonverentsile koguduse väikerühmatöö huvilisi. 

Et väikerühmadel on võtmeroll lähedaste suhete tekkimisel koguduseliikmete vahel, tuli välja igast sõnavõtust: isik­likest tunnistustest kuni pea­ette­kandeni religiooni­sot­sio­loog Liina Kilemitilt. Juba teist aastat korraldatud, kevadest saadik oodatud kohtumisele sai tulla enamik tollal registreerunuist, kelle seas oli nii väikegruppide vilunud juhte kui ka asjaga alles esimese tutvuse tegijaid. 

EELK kogudustest, kus teema ehk uuem, oli tulijaid kolmandik. Lisateadmisi ei põlanud ära ei metodisti ega 3D koguduste liikmed, kus väikerühm on kogudusetöö loomulik viis. Ei puudunud vabakoguduse, karismaatilise, baptisti ega õigeusu kiri­ku liikmed – koguduse rohu­juuretasandit puudutav tee­ma näib sobiv ühenduslüli päris eriilmelistele kristlikele osaduskondadele.

Teema oligi ju tõsine: kuidas kesta kogudusena ja anda oma eluga head eeskuju neile, kes veel kirikut enda jaoks leidnud ei ole? Selleks on vaja ise ristiusku süveneda, sinna sisse kasvada, mis toimub aegamisi ja usalduslikes suhetes teistega, kus inimesed end avada julgevad ja niimoodi üksteise toel elu saladusi avastavad. Ükskõik kui hea on pühapäevane jutlus kantslist – kui see jääb ainukeseks kogudusetöö vormiks, siis koguduses uustulnukal sellest usus püsimajäämiseks ei piisa. 

Kristlaste tihe osadus ulatub tagasi algkoguduse praktikasse ja Piibliski on juttu lähedastes suhetes inimestest, sugukondadest, kelle läbi saavad maailmas avalikuks Jumala suured teod. Et see on tänagi nii – Jumal köidab oma lapsed üheks armastavaks, kõnekaks pereks –, tunnistasid erinäolistes väikerühmades osalenud Tia Vene ja tasa­pisi rühmajuhiks kasvanud Henri Lend. Väikerühmade rolli misjonäriks kasvamisel tõid välja juba lapsepõlves vanemate poolt rühma kaasa võetud Helina Voogne ja misjonikoolitaja Hindrek Taavet Taimla

Kaasa sai võtta mitme­suguseid materjale, mis ühiseid kogunemisi sisustada aitavad. Mari Vahermägi Avatud Piibli Ühingust tutvustas ühte neist pikemalt: „Teekond läbi Piibli“, tuntud ka kui piiblitekstide valik E100. Ei piirdutud pelgalt teooriaga – kolmveerand tundi oli aega 6–7-liikmelistes rühmades järele proovida, kuidas asi tegelikult töötab. 

Osadust sai kogeda ka pirukalauas, mille olid valmistanud kloostri õed. Laulu Jeesusest lisas vahele üks Reinaru Vendadest – Samuel Markus, kes õhtut ka juhtis. Koduteele juba pimenenud tänavail saatsid 30 osalejat palved kloostri õdedelt ja õnnistus misjonikeskuse juhatajalt Leevi Reinarult. Tänu Jumalale ilusa õhtu eest!

Piret Riim

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!  (Ps 66:20)