Esileht » Online » Online artiklid »

Väike-Maarja kiriku katus paistab läbi

30.08.2009 | | Rubriik: Online artiklid

Väike-Maarja kiriku katus kõiki sademeid kinni ei pea ning oreli kohal vettinud võlvidest kipub lubjatükke pilli viledesse pudenema.

Riikliku kaitse alla võetud Väike-Maarja kirikuhoone paistab väljast ilusana ning ka sisevaated on kaunid. Tähelepanelikul silmitsemisel on aga märgata, et kõik katusekivid ei ole sugugi omal kohal ning nii mõnigi kiriku võlv on märgunud.

1990ndate alguses remonditi katust, 2004. aastal tehti kiriku siseruumides üldremont, 2005. aastal renoveeriti orel. Katusetööd, mille tegi omal ajal Wunibald Ehitus, olid paraku halva kvaliteediga.

Tilkuvad lühtrid
EELK Väike-Maarja koguduse juhatuse esimees Heli Komp ütles, et 2005. aastal koos­tati ekspertiisiakt ning esitati taotlus riigieelarvest katuseremondi tarvis toetuse saamiseks, kuid seda pole tänini riiklikust programmist "Pühakodade säilitamine ja areng’" rahanappusel võimaldatud.

"Alati öeldakse põhjenduseks, et teie omast on veel hul­lemas seisus kirikuid. Aga kui meie katuse remonti pikalt edasi lükata, siis lõppkokkuvõttes lähevad kahjustused suuremaks ning remondikulud samuti," rääkis Komp.

Augusti algul pidas kogudus nõu muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektori Anne Kaldamiga, et teha endast olenev vähemalt oreli kaitsmiseks.

"Pikihoone katuse ehitustehniline olu­kord on halb, kohati avariiline. Viimaste remon­ditööde käigus pole kive omavahel seotud. Läbijooksud on suurenenud ja katusekivide vahelt külgtuultega võlvidele nõr­guv vesi ei jõua ära kuivada,’" hindas muinsuskaitseameti inspektor Anne Kaldam.

Terve artikkel Virumaa Teatajas.

 

Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis juba olemas – see on Jeesus Kristus! (1Kr 3:11)