Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Vaesus ja õiglus on Jumalal südamel

20.05.2009 | | Rubriik: Kirikuelu

Juba enne majanduskriisi puhkemist, kevadel 2008 üllitas Inglise ja Walesi Piibliselts kogumiku «Vaesus ja õiglus Piiblis». Teoses on ära toodud üle 2000 kirjakoha, mis väljendavad Jumala seisukohti antud teemadel.
Veel enne ametlikku esmaesitlust kristlikul suurüritusel, Spring Harvest’i festivalil, tutvustati kogumikku Briti parlamendi liikmetele, kes said selle omanikeks esimestena. «Teos näitab, et kristlased tegelevad ja on alati tegelnud vaesuse ja õigluse küsimustega. Küsime endalt: kuidas peaksime meie kristlastena ühiskonnas elama? Kas me võime siiralt tunnistada, et siinkirjutatu on meie misjoni keskmes?» mõtiskles üks parlamendiliige.
Tema kolleeg tõdes: «Neil lehekülgedel on näha Jumala kaastunne vaeste ja ülekohtuselt koheldute vastu ning see kõnetab kõiki, nii vanu kui noori. Lugemine ei muuda vaesust olematuks, aga annab Jumala maailmasse suhtumiseks uue perspektiivi.»
Vastuseks tihti levinud arvamusele, nagu oleks Piibel tolmunud ja elukauge reeglite kogumik, sooviti väljaandega näidata, et Piibel seisab eluliste teemade käsitlejate esireas. Idee algatas USA pastor Rick Warren, kes leidis Piiblist 2000 kirjakohta vaesusest ega suutnud mõista, kuidas ta polnud neid varem märganud. Moodustati meeskond, kes hakkas välja selgitama ühiskonna õiglusetuse kohta käivaid salme. Tõlgetest võeti aluseks tänapäeva ingliskeelne variant (Contemporary English Version).
Sobivat leiti nii Vana Testamendi ennustuste kui ka Jee­suse radikaalsete õpetuste hulgast ning õigupoolest tuli välja, et peaaegu igal Piibli leheküljel leidus midagi õigluse teemal. Nii saadi kinnitust, et Piibel sobib käsiraamatuks tänapäeva poliitikutele, ühiskonnaelu aktivistidele, avaliku arvamuse kujundajatele ning oluline on, et nood poleks Jumala seisukohtadest mitte ainult teadlikud, vaid osaleksid nende elluviimisel.
Inglise ja Walesi Piibliseltsi töö ulatub üle maailma, aga kodukohas pööratakse peatähelepanu just Piibli sõnumi lähendamisele igapäevaelule, inimeste usalduse taastamisele selle vastu. Selts on märganud, et noored kristlased on oma usus üldiselt innukad, aga vahel on neil raske usuelu Piibliga siduda. «Vaesus ja õiglus Piiblis» pakub elulisi teemasid. Seltsi tegevjuht märgib: «Kirik peaks suutma Piiblit tõhusamalt kasutada. Jumalasõna inimestele arusaadavaks tegemine on sama oluline kui Piiblite levitamine.»
Väljaanne sisaldab lisaks 32 lehekülge praktilisi õppetükke näidetega, kuidas loetut ellu viia. Tuntud kristlike autorite Nick ja Claire Page’i kirjutatud 50 Piiblil põhineva õppetüki teemad käsitlevad võrdõiguslikkust ja hariduse kättesaadavust, õiglast maaviljelust ja kaubandust, veeprobleeme ja töö tasustamist. Siit paistab, kuidas mure rõhutute pärast on usuga lahutamatult seotud ning paneb tegutsema: andma, palvetama, vastutustundlikult elama.

UBSi materjalide põhjal Piret Riim

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)