Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Vabariigi Valitsuse korraldusest

26.08.2020 | | Rubriik: Uudised

Vabariigi Valitsuse 19. juuli korraldus nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ sätestab ka korra jumalateenistuste pidamiseks.

Korralduse punkt nr 16 kehtestab nõuded avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste korraldamisele. Korraldusega nähakse ette nõuded inimeste hajutamisele. Lisandub desinfitseerimisnõuete täitmine terviseameti juhiste järgi ja jätkuvalt on vaja tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Korraldus puudutab käitumisjuhiseid ja piiranguid erinevate ürituste korraldamisel, isikute liikumisel, meelelahutusasutustes ja toitlustusettevõtetes viibimist. Näiteks avalike koosolekute, ürituste, konverentside, teatrietenduste, kontsertide ja kinoseansside korraldamisel ei kohaldata 50% täituvuse piirangut tingimusel, kui isikutele on ettenähtud alal statsionaarne istekoht, sh eraldi asetsev istekoht pingil, ning tagatakse isikute hajutamine ja istekohad on isikustatud.

Kehtestatavate piirangute eesmärk on maandada haiguse leviku riske. Piirangute kehtestamise lähtekohaks on terviseameti hinnang, mille kohaselt on koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatav COVID-19 haigus nakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähikokkupuutel nakkusohtliku inimesega, kellel on iseloomulikud sümptomid. See tähendab, et viirust on võimalik saada nakatunud inimesega lähikontaktis olles või saastunud pindade ning käte kaudu. Viirus levib tõhusamalt siseruumides ning ohustab eelkõige riskirühmi (sh vanemaealisi).

Korralduse terviktekst on avaldatud Vabariigi Valitsuse veebilehel ja Riigi Teatajas.

Eesti Kirik

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!  (Ps 66:20)