Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Vabanenud vangid saavad tavaeluga kohanemiseks oma küla

09.03.2005 | | Rubriik: Uudised

Tartu Vangla kaplanite initsiatiivil loodud MTÜ Valge Eesti korraldas ümarlaua vabanenud kinnipeetavate rehabilitatsiooni teemal. Asjaomased kogunesid metodisti kiriku Tartu Püha Luuka koguduse ruumidesse neljapäeval, 17. veebruaril.
MTÜ Valge Eesti nõukogu liige Jaanus Kangur ütles, et päevakajalisi teemasid olid arutama tulnud Tartu linnavalitsuse ja politsei, Tartu Vangla (direktor Andrus Kõre ja vanemkaplan Olavi Ilumets) ja Nõo vallavalitsuse esindajad, kuna vabanenud vangidele mõeldud rehabilitatsioonikeskus on esialgselt plaanitud ehitada just Nõo valda.
Osalejate seas oli esindaja Pärnust üle kümne aasta töötavast analoogsest keskusest ja hulk teisi huvilisi. Kanguri hinnangul viibis arutelul umbes paarkümmend inimest. Jaanus Kangur leidis, et organisatsiooni jaoks on positiivseks märgiks Tartu Vangla toetus nende tööle, mis jätkab vanglas tehtavat.
Ümarlaual arutati mitmesuguseid probleeme, mis loodava rehabilitatsioonikeskusega võivad tekkida. Kuna loodavas külas on keelatud tarvitada alkoholi ja narkootikume, siis langeb eksinu automaatselt programmist välja. Ent mis saab temast siis edasi – sellele ja paljudele teistele küsimustele tuleb tegijail lahendusi leida. Edaspidi tahetakse kohtuda Omavalitsuste Liiduga, et otsida lahendusi valupunktidele.
Esialgse kava kohaselt tuleb loodav keskus Nõo valda. Paik on sobiv seetõttu, et on olemas hea ühendus linnaga, kust on võimalik vabanenuile leida töökohad ja tööhõive on keskuse tegevuses väga olulisel kohal.
MTÜ Valge Eesti loodi veebruaris. Organisatsiooni eesmärgiks on organiseerida vabanenud kinnipeetavate rehabilitatsiooni ja tuua need inimesed ühiskonnale tagasi. Praegu peetakse organisatsiooni algatusel Tartu Salemi kirikus loengusarja vabatahtlikele töötegijaile, kes võiksid tulevikus asuda projektis tööle. Edaspidi tahetakse algust teha ka regulaarsete raadiosaadetega, mis oleksid mõeldud nii kinnipeetavatele kui ka neid aitavatele vabatahtlikele töötegijatele.
Veel on kavas asutada Tartu linna infopunkt, kuhu vanglast vabanenul on võimalus minna ja saada esmast abi oma elu korraldamiseks. Mõtteid on teisigi, mis ja millal neist teostuvad, näitab aeg.
Meeli Pärtelpoeg

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! (Js 40:3a,10a)