Esileht » Arvamused » Arvamus »

Uute alguste ja võimaluste aeg

05.01.2010 | | Rubriik: Arvamus, Juhtkiri

Aasta alguse ajalehed kutsuvad elumuutustele ja uuele algusele. Meile antakse juhtnööre kaalu langetamiseks, vahendatakse kõnelusi inimestega, kes on otsustanud muuta oma eluviisi: rohkem sporti, vähem ebatervislikku toitu, rohkem aega oluliste asjade ja inimeste jaoks. On lubaduste ja otsuste tegemise aeg.
Samas, kui vaatame tulevikku, on aeg hinnata möödunut. Mõtleme (loodetavasti) oma elule, sellele, mida tegime hästi, mida ja kuidas võiksime teha paremini. Koguduste juhid mõtlevad koguduste elule, kiriku keskuste juhid oma asutustele. Eesmärgiks on hinnata minevikku ja mõelda, kas jätkata samal viisil. Oma elu ja töö hindamine on ka valus protsess. Leiame, et palju asju oleks tulnud teha teisiti ja midagi olulist on jäänud tegemata. Tervenemine ja muutuste tegemine aga algab õigest diagnoosist.
Üks sõber laenas sügisel mulle Jim Collinsi raamatut «Heast suurepäraseks». Selle bestselleri juhtmõte on, et maailmas on palju häid ettevõtteid (ja kogudusi?) ning ainus asi, mis takistab neil suurepäraseks saada, on see, et ollakse rahul ettevõtte praeguse käekäiguga. On aeg vaadata oma elule, oma töö ja koguduse olukorrale silma.
EELK Misjonikeskuses tunnen rõõmu eelmisel aasta tehtud töö üle. Olen märganud kogudusi, kes on näidanud suurt eeskuju kuulutustöö vallas. Olen näinud igatsust astuda misjonitöös uusi samme, et kutsuda inimesi Jumala riiki. Kui see igatsus kasvab, on meie kirikul tulevikku.
Täna on kolmekuningapäev. Idamaa targad tulid kummardama Jeesus-last ning tõid Talle kingituseks kulda, viirukit ja mürri. Nad andsid hinnalisi ande, sest mõistsid, et Kuningas on sündinud. Algkristlus nägi nendes andides sümboolset tähendust. Kuld kirjeldab Jeesuse kuninglikkust, viiruk Tema jumalikkust ja mürr surma.
Kolmekuningapäeva peetakse misjonitöö pühaks. Kolme kuninga lugu annab uue vaatenurga misjonitööle. Mõned süüdistavad kristlasi selles, et nad tahtvat pöörata inimesi ristiusku. Tahame, et kõik inimesed leiaksid sama suure aarde, mille ise oleme leidnud. Aga see lugu annab misjonitööst teistsuguse pildi: tarkasid ei ole vaja «pöörata» millessegi, mida nad ise ei vaja ega taha. Neil  on igatsus ja nad leiavad tee Jeesuse juurde. Esiteks nad küll oma tarkuses otsivad valest kohast, Heroodese juurest. Jumala sõna juhib nad õigele teele Petlemma.
Kui vaatame inimesi, peaksime nägema neid kõiki potentsiaalsete koguduseliikmetena. Keegi ütles, et kogudus on ainus organisatsioon, mis tegutseb nende heaks, kes veel ei ole selle liikmed. Inimesed otsivad elule tähendust ja neil on igatsus Jumala tundmise järele. Tihti kustutatakse seda janu vales kohas ja otsides eksitakse rohkem. Kristlastel ja kogudustel on suur ülesanne juhtida inimesi Jumala sõna abiga Jeesuse juurde.
Seal saame tuua Kuningale parimaid aardeid. Eelkõige ootab Ta, et anname Temale oma elu. Elu, mis mõnikord valesti elatud, kus on ka mustust ja pattu. Tema võtab selle vastu ja annab uue alguse. Mida rohkem anname Kuningale, seda rohkem saame ise.
Uus aasta on kogudustele uute võimaluste aeg. Koguduse uue aasta misjonitöö põhimõtteks võiks olla: tee vähemalt üks väljapoole suunduv tegu aastas. Kristlasele võiks olla väljakutseks lugeda iga päev kas või natuke Piiblit, palvetada ja osaleda jumalateenistustel. Me vajame uut algust iga päev. Valime tihti kergeima, mitte parima tee. Piirdume hea, mitte suurepärasega. Kui langeme, tuleb tõusta. Võitjaks saab see, kes tõuseb püsti sama palju kordi kui komistab.
Ristiusk ei kõnele sellest, mida me suudame teha, vaid sellest, mida Jumal teeb meile ja meie kaudu maailmas. See ei kõnele sellest, milliseid aardeid me toome Jumalale, vaid mida Jumal kingib usu kaudu Jeesusesse meile. Selle pärast on iga aasta ja iga uus päev kristlasele ja kogudusele uue alguse ja uute võimaluste aeg.


Mika Tuovinen,
misjonikeskuse juhataja

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)